fbpx

Contact

Precizările Ministerului Muncii privind salarizarea personalului din familia ocupațională “Justiție” în anul 2018

Ministerul Muncii și Justiției Sociale precizează că începând cu luna ianuarie 2018 salariul de bază/indemnizația de încadrare pentru personalul din familia ocupațională “Justiție” vor fi determinate prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avute în luna decembrie 2017 cu 25%, în temeiul dispozițiilor art. 38 alin.(3) lit.a) din Legea-cadru.
Totodată, cuantumul brut al sporurilor avute în luna decembrie 2017 se majorează cu 25%, rezultând cuantumul sporurilor pentru luna ianuarie 2018.
În situația în care salariile de bază/indemnizațiile de încadrare majorate cu 25% vor fi mai mari decât cele prevăzute de lege în anexa nr.V, nivelul salariului de bază/indemnizației de încadrare va fi stabilit la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2022, care cuprinde gradațiile aferente tranșelor de vechime în muncă și, după caz, majorările salariului de bază/indemnizației de încadrare prevăzute în conținutul legii, potrivit prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru.

În situația în care salariile de bază sunt stabilite la nivelul anului 2022, cuantumul sporurilor va fi determinat după cum urmează:
• Sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de până la 25% se va calcula la salariul de bază din 2022;
• Sporul pentru păstrarea confidențialității de până la 5% se va calcula la salariul de bază din 2022;
• Sporul pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase va fi determinat prin aplicarea procentului de până la 15% asupra salariului de bază din anul 2022, și nu prin menținerea cuantumului sporului pentru condiții de muncă din luna decembrie 2017, majorat cu 25%;
• Acesta va putea fi acordat după aprobarea, în baza art. 23, a hotărârii de Guvern de aprobare a Regulamentului pentru condiții de muncă pentru familia ocupațională Justiție.

Ministerul Muncii și Jutiției Sociale mai precizează că această modalitate de stabilire a salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare și a sporurilor începând cu luna ianuarie 2018, a fost agreată cu reprezentanții Curții de Conturi a României.

Sursa: Ministerul Muncii şi Justiției Sociale

Comments

comments

Apelează