fbpx

Contact

Prevenirea, protectia si instruirea in munca – documente obligatorii

Orice angajator are datoria de a evalua riscurile, de a informa, consulta si instrui salariatii, pentru a preveni accidentele de munca sau imbolnavirea acestora.

In cazul unui control, angajatorul trebuie de asemenea sa prezinte o documentatie care arata ca a respectat normele de Securitate si Sanatate in Munca.

Printre documente, se numara si cele aferente activitatii de instruire, precum si cele destinate prevenirii si protectiei.

Documentatia activitatii de prevenire si protectie:

 • Registrul unic de control;
 • Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente;
 • Autorizatia de functionare din punct de vedere SSM;
 • Decizii interne si certificate de competenta pentru personalul cu atributii in domeniul SSM;
 • Documentele privind infiintarea si organizarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (decizia de infiintare; raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca; raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor) – daca este cazul;
 • Evaluarea riscurilor profesionale de accidentare si imbolnavire profesionala;
 • Planul de prevenire si protectie;
 • Planul de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • Contractul colectiv de munca intocmit la nivelul unitatii (unde este cazul);
 • Regulamentul de Organizare si Functionare;
 • Regulamentul Intern;
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific (unde se aplica);
 • Conventiile de lucru cu clauze de SSM incheiate cu alti angajatori (unde este cazul);
 • Procesele verbale de control incheiate anterior de catre inspectorii de munca;
 • Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite si speciale (unde se aplica);
 • Planul de evacuare in caz de urgenta;
 • Planul de securitate si sanatate pe santiere mobile (unde este cazul).

Documentatia privind instruirea salariatilor:

 • Instructiunile proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, cu particularitatile activitatilor si locurilor de munca;
 • Programele si tematicile de instruire;
 • Testele utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire;
 • Fisele individuale de instruire ale angajatilor;
 • Fisele de post ale angajatilor;
 • Dovada autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii care trebuie autorizate.

 

 

Sursa: infoinstitutii.ro

Comments

comments

Apelează