fbpx

Contact

Procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, publicată în dezbatere publică de Ministerul Muncii

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a publicat în transparență decizională proiectul de Hotărâre a Guvernului privind Procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, potrivit dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Având în vedere faptul că angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea înregistrărilor efectuate în registrul electronic de evidență a salariaților, s-a prevăzut posibilitatea de a dovedi vechimea în muncă sau în specialitate prin utilizarea extrasului din registru, generat online de către salariat/fost salariat, numai în condițiile în care acesta va fi asumat de către angajator și certificat prin semnătură pe baza documentelor justificative aflate în dosarul de personal al salariatului, documentelor contabile, documentelor aflate în arhiva societății.

În prezent, art. 5 alin. (1) și art. 7 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților prevăd elemente de noutate în ceea ce privește accesul salariaților/foștilor salariați la datele personale din registru, precum și completarea și transmiterea registrului on-line pe portalul Inspecției Muncii, însă din punct de vedere tehnic, atât aceste operațiuni, cât și altele, prevăzute în hotărâre, nu pot fi posibile decât prin adoptarea unei soluții tehnice pentru achiziționarea unui nou sistem informatic de către Inspecția Muncii, lucru posibil a fi realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Prin prezentul act normativ se stabilește procedura prin care salariații/foștii salariați vor accesa online datele din registrul general de evidență a salariaților, referitoare la activitatea prestată de către aceștia la diferiți angajatori, în baza unui contract individual de muncă.

Astfel, se oferă posibilitatea valorificării rapide a datelor transmise de către angajator(i), prin vizualizarea directă, descărcarea și tipărirea unui extras din registru, cu care salariații/foștii salariați să poată dovedi perioadele lucrate, respectiv vechimea în muncă și specialitate, împreună cu alte documente existente în dosarul personal al fiecăruia.

Până la data la care sistemul informatic va fi funcțional și pentru a pune în practică facilitarea accesului salariaților/foștilor salariați la datele lor din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze la solicitarea scrisă a acestora, un extras care să reflecte activitatea prestată de către aceștia în baza unui contract individual de muncă.

Inițiatorii proiectului de Hotărâre de Guvern propun ca intrarea în vigoare a actului normativ să coincidă cu data intrării în exploatare a sistemului informatic aferent Registrului general de evidență a salariaților, a cărui implementare se derulează conform Planului Național de Redresare și Reziliență.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 04.07.2022- 13.07.2022.

Documentul poate fi consultat aici: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6646-hg-procedura-acces-salariati-reges-04072022

Comments

comments

Apelează