fbpx

Contact

Procedura de contestare a calculului pensiei

Ministerul Muncii a depus spre dezbatere publica un ordin care aduce modificari Regulamentului de functionare a Comisiei de Contestatii din cadrul Casei Nationale a Pensiilor.

Se schimba procedura de contestare a calculului pensiei

In noul act, este stabilit ca o contestatie gresit indreptata catre o Casa teritoriala de Pensii sa fie redirectionata catre cea competenta in cel mult 10 zile din momentul inregistrarii, dublandu-se astfel termenul prevazut in prezent.

(1) Contestatia se considera depusa in termenul prevazut la art. 9 si in situatia in care a fost depusa eronat la o alta casa teritoriala de pensii decat cea care a emis decizia de pensie contestata, inclusiv la Casa Nationala de Pensii Publice.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), casa teritoriala de pensii, inclusiv Casa Nationala de Pensii Publice, care a inregistrat contestatia, o va transmite, in termen de 10 zile de la inregistrare, casei teritoriale de pensii emitente.”

 Contestatia trebuie sa fie depusa la Comisie, de catre Casa Nationala de Pensii, in termen de cel mult 7 zile de la data solicitarii.

„(1) Casa teritoriala de Pensii care a emis decizia de pensie contestata are obligatia inaintarii contestatiei depuse in conditiile art. 7 alin. (1) la comisie, in termen de 7 zile de la inregistrare, insotita de nota de prezentare a dosarului de pensie, cuprinzand temeiurile de fapt si de drept care au condus la emiterea deciziei, precum si concluziile reiesite in urma reverificarii dosarului de pensie.

(2) La solicitarea comisiei, in functie de data sedintei in care urmeaza a fi analizata contestatia, casa teritoriala de pensii va inainta acesteia urmatoarele documente:

  1. a) dosarul de pensie;
  2. b) dovada datei comunicarii deciziei de pensionare contestate;
  3. c) fisa de evidenta a drepturilor banesti cuvenite pensionarului, completata la zi, dupa caz.”

 

 

Sursa: legestart.ro

Comments

comments

Apelează