fbpx

Contact

Programul de guvernare PNL: Sistem public de pensii bazat pe contributivitate

Creşterea numărului de locuri de muncă, a salariaţilor cu forme legale, sistem public de pensii sustenabil bazat pe contributivitate, concomitent cu reducerea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă priorităţi ale programului de guvernare al Guvernului Orban incluse la capitolul “Muncă”.
“Mediul economic, caracterizat de instabilitate în ultima perioadă, din cauza măsurilor total greşite luate în ultimii ani, are nevoie urgentă de măsuri liberale care să revigoreze economia şi să creeze premisele revenirii pe un trend ascendent, normal, de creştere economică şi de stimulare a liberei iniţiative. Progresul tuturor întreprinzătorilor, stabilitatea celor care lucrează, acoperirea necesarului bugetului de asigurări sociale, investiţiile în sectorul public, crearea de noi locuri de muncă, încurajarea muncii în general,respectiv stimularea întoarcerii în ţară a celor care au plecat la muncă în străinătate sunt deziderate fundamentale pentru noul guvern, care se simte obligat să recreeze o economie puternică, durabilă şi, nu în ultimul rând, ce poate asigura bunăstarea tuturor cetăţenilor săi. Prevederile din cadrul normat la nivel european trebuie să îşi găsească un corespondent firesc în legislaţia românească”, se arată în capitolul menţionat. PNL îşi propune, la nivelul pieţei muncii, stimularea liberei iniţiative şi creşterea numărului de locuri de muncă în următoarea perioadă, dar, mai ales, crearea unui climat de muncă stabil şi, totodată, atractiv pentru persoanele plecate, în ultimii ani, la muncă în străinătate, în vederea revenirii şi reintegrării lor pe piaţa muncii naţionale. Principalele măsuri pentru încurajarea muncii din programul PNL de guvernare vizează: adaptarea contractelor de muncă la noile realităţi/tendinţe economice şi cerinţe sociale; susţinerea structurilor de învăţământ dual; revizuirea măsurilor privind impozitarea muncii; măsuri de dezvoltare a mobilităţii transnaţionale a lucrătorilor; abrogarea supraimpozitării contractelor part-time prevăzută în OUG nr. 4/2017; evaluarea impactului Legii nr. 153/2017 şi promovarea unor măsuri în vederea restabilirii unui echilibru între salariaţii de la stat şi cei de la privat şi eliminarea inechităţilor; stimularea companiilor private care angajează şi oferă locuri de muncă persoanelor cu dizabilităţi sau dificil reintegrabile pe piaţa muncii; stabilirea salariului minim prin aplicarea unui mecanism obiectiv şi predictibil; programe pentru stimularea/reinserţia profesională inclusiv a celor plecaţi la muncă în străinătate.

Referitor la pensii, PNL atrage atenţia că în condiţiile în care, în 2060, ponderea tinerilor va fi egală cu cea a bătrânilor (30%), noul guvern îşi doreşte un sistem bazat pe contributivitate şi pe controlul sumelor acumulate prin Pilonul 2. “Pentru o viaţă decentă la momentul pensionării, alături de veniturile cuvenite din pensia garantată de stat, viitorul pensionar trebuie să fie stimulat încă din timpul perioadei active să-şi asigure veniturile necesare prin capitalizarea şi acumularea în fondurile de pensii private şi în conturi individuale private, cu garantarea beneficiilor viitoare de către stat”, se menţionează în programul de guvernare. Pentru “o pensie echitabilă” pentru toate categoriile de pensionari, PNL îşi propune: consolidarea Pilonului 2 de pensii, reluarea creşterii procentului virat la Pilonul 2; reducerea numărului de pensionari anticipaţi prin măsuri active de stimulare a continuării activităţii; introducerea unor sisteme facultative de pensii ocupaţionale alături de sistemele existente; stimularea celor care desfăşoară activităţi ocazionale în vederea încheierii asigurării facultative la pensii, printr-o serie de facilităţi la momentul declarării veniturilor din activităţile ocazionale.

Sursa: www.economica.net

Comments

comments

Apelează