fbpx

Contact

Proiect de modificare a OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a publicat în dezbatere publică un proiect de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor în vederea implementării prevederilor Directivei (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Prin transpunerea prevederilor Directivei 2019/1158/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE se asigură modificarea și consolidarea cadrului legal cu privire la acordarea concediului și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, cu impact asupra drepturilor părinților la acest tip de concediu.

Modificările propuse de inițiatorii proiectului de act normativ vizează, printre altele:
• modificarea reglementărilor actuale în sensul extinderii perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul celuilalt părinte care nu a solicitat inițial dreptul, de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului;
• revizuirea și completarea reglementărilor actuale privind acordarea perioadelor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, sau după caz, stimulent de inserție, astfel încât să fie evidențiată flexibilitatea în acordarea acestor drepturi;
• reglementarea unei perioade de preaviz rezonabilă pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când își exercită dreptul la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului;
• completarea prevederilor actuale referitoare la cererea lucrătorului de concediu pentru creșterea copilului, astfel încât să fie precizat începutul și sfârșitul preconizat al perioadei de concediu;
• completarea reglementărilor privind menținerea drepturilor privind încadrarea în muncă care au fost dobândite sau sunt în curs de a fi dobândite de lucrători la data la care începe concediul până la sfârșitul respectivului concediu;
• revizuirea unor dispoziții privind asimilarea veniturilor realizate în alte state membre UE;
• revizuirea și completarea dispozițiilor actuale, astfel încât să fie asigurată claritate legislativă în situația persoanelor îndreptățite ai căror copii obțin certificat de încadrare în grad de handicap pe parcursul acordării drepturilor de concediu și indemnizația pentru creșterea copilului, precum și până la împlinirea de către copil a vârstei de 3-4 ani;
• reglementarea obligației autorităților de informare, atât a lucrătorilor, cât și a angajatorilor în cuprinsul actului normativ, cu definirea instituției/instituțiilor care vor realiza informarea;
• introducerea unei noi perioade asimilate activității, cu scopul de a asigura o acoperire cât mai largă a dreptului la concediul pentru creșterea copilului pentru diferite situații în care se pot afla persoanele, astfel încât să nu existe categorii exceptate de la acest drept;
• clarificarea unor aspecte identificate în procesul de implementare a prevederilor OUG nr. 111/2010 legate de calculul veniturilor care stau la baza stabilirii nivelului indemnizației acordate pe perioada concediului pentru creșterea copilului, precum și a altor aspecte privind recalcularea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului;
• pentru claritate legislativă, completarea prevederilor actuale referitoare la cazurile de suspendare sau după caz, încetare a dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, în situația în care expiră certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului care se află în plata drepturilor;
• introducerea unor completări privind posibilitatea de a urmări silit indemnizația pentru creșterea copilului în vederea recuperării sumelor cu titlu de pensie de întreținere lunară în favoarea minorului, potrivit prevederilor Deciziei Curții Constituționale nr.232/2021;
• introducerea altor modificări care au ca scop asigurarea clarității la nivel legislativ.

Proiectul de act normativ va fi în dezbatere publică până în data de 23.09.2022 și poate fi consultat aici: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6709-proiect-oug-modificare-oug-111-2010-14092022

Comments

comments

Apelează