fbpx

Contact

Proiect: Modificări la Legea salarizării bugetarilor – sporurile pentru condiţiile de muncă, incluse în salariul de bază

Un proiect de lege depus la Parlament de 27 deputaţi şi senatori liberali prevede modificarea Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice în sensul ca sporurile pentru condiţiile de muncă să fie incluse în salariul de bază. Potrivit proiectului, „începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul brut al sporurilor pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acordat pentru luna anterioară se introduce în salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie şi indemnizaţiile de încadrare, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”.

Salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie şi indemnizaţiile de încadrare prevăzute de prezenta lege se majorează în mod corespunzător.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, sporurile pentru condiţii de muncă reglementate de Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se abrogă, mai prevede actul normativ. Potrivit expunerii de motive, aplicarea „deficitară” şi „neunitară” a legii salarizării bugetarilor a generat „multiple discriminări în rândul angajaţilor din sectorul public, precum şi o reprezentare deficitară a politicii salariale în sectorul public”.

Conform iniţiatorilor proiectului, „deşi legiutorul a prevăzut o ierarhizare a funcţiilor publice, în baza unor coeficienţi de ierarhizare şi în temeiul complexităţii muncii şi al pregătirii profesionale, modificările legislative succesive, operate de regulă prin intermediul ordonanţelor de urgenţă, aparent nesemnificative, prin care au fost introduse unele sporuri salariale pentru condiţii de muncă au introdus distorsiuni majore între valoarea salariului de bază, a soldei de funcţie/salariului de funcţie şi indemnizaţiile de încadrare şi cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă”.

„Astfel, sporurile reglementate în aceste condiţii variază de la 10 – 15% şi ajung la 100% şi chiar şi peste această valoare pentru anumite funcţii de execuţie şi pentru anumite familii ocupaţionale, generând o imagine distorsionată asupra veniturilor brute totale ale angajaţilor din sectorul public”, mai explică parlamentarii PNL.

Ei completează că, prin măsurile propuse, cuantumul niciunui salariu, soldă de funcţie sau salariu de funcţie şi indemnizaţie de încadrare nu va scădea şi nu se generează niciun impact bugetar asupra bugetului general consolidat, cheltuielile de personal nefiind afectate. Proiectul va intra în dezbaterea Senatului, în calitate de primul for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională.

Sursa: www.economica.net

Comments

comments

Apelează