fbpx

Contact

Proiect pentru reducerea vârstei de pensionare pentru lucrătorii din grupa a II-a, adoptat de Senat

Senatul a adoptat, luni, ca prim for sesizat, în procedură de urgenţă, un proiect care prevede reducerea vârstei de pensionare pentru cei care au lucrat în grupa a II-a de muncă, respectiv cu patru luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă, ulterior datei de 1 aprilie 2001. Proiectul adoptat de senatori, luni, vizează modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Principalele modificări ale legii sunt: „Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezeintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii specialre sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie statgii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează: patru luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă. Concomitent cu completarea art.29 alin (1) – Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei plrevăzute în legislaţia în vigoare la data încadrării acestora. Prin introducerea alin 3) cu următorul conţinut – Locurile de muncă dintr-o unitate economică similare celor încadrate în condiţi deosebite conform alin (1), vor fi de asemenea încadrate în condiţii deosebite de muncă”. Comisia pentru muncă din Senat a întocmit un raport de admitere cu amendamente pentru proiectul legislativ.

„Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulteriorare. Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de motive „o rezolvare a problematicii actuale privind condiţiile grele de muncă şi condiţiile deosebite de muncă, problematică care este foarte complexă, munca desfăşurată în astfel de condişii impune şi obligă la un efort sporit şi un grad de pericol profesional suplimentarm dar şi durata efectivă a prezenţei salariatului în acest mediu nociv”, potrivit expunerii de motive.

Amendamentul adus în comisie este o completare a Articolului 169 Astfel „ (1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011 care, după data de 1 aprilie 2001 au desfăşurat activităţi pentru care nu au fost obţinute avizele în vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite sau speciale, deşi anterior datei de 1 aprilie 2001 au fost încadrate în grupa II sau grupa I de muncp, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, conform prevederilor art 169.1 lit a şi b”.

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în calitate de prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.

Sursa: Mediafax

Comments

comments

Apelează