fbpx

Contact

Raportul dintre pensionari și salariați a fost de 9 la 10 în primul trimestru al anului. Pensia medie lunară a crescut

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc. plătite de casele de pensii) a fost de 1.227 lei, în creṣtere cu 0,3% faṭă de trimestrul precedent, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). În trimestrul I 2019, numărul mediu de pensionari a fost de 5,18 milioane de persoane, în scădere cu 17.000 față de trimestrul precedent. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,68 milioane persoane, în scădere cu 8.000 persoane faṭă de trimestrul precedent, scrie News.ro. Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 9 la 10. Acest raport prezintă variații semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariați în municipiul București, la 16 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu și 14 la 10 în Botoșani,Călărași și Vaslui. Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.181 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) și câștigul salarial mediu net a fost de 47,8% (comparativ cu 50,7% în trimestrul precedent). Indicele pensiei medii reale față de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale și indicele prețurilor de consum a fost de 98,6%. De asemenea, comparativ cu trimestrul I al anului precedent, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 43.000 persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 6.000 persoane. Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 9,4% și respectiv cu10,2%. În trimestrul I 2019, comparativ cu trimestrul IV 2018, numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 17.000 persoane, în timp ce numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a scăzut cu 8.000 persoane. Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,3% ṣi respectiv cu 0,1%. În primul trimestru al anului, pensionarii de asigurări sociale dețin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 90,4% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (77,2%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinși în categoriile de pensii – anticipată și anticipată parțial -au reprezentat 2,2%. Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 9 la 10. Acest raport prezintă variații semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariați în Municipiul București, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în județul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi 14 la 10 în Botoṣani,Călăraṣi ṣi Vaslui. Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 558 de lei (946 lei în județul Botoṣani, 954 lei în Giurgiu, 973 lei în Vrancea față de 1.504 lei în Municipiul București, 1.499 lei în Hunedoara ṣi 1.408 lei în judeṭul Braṣov). Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent -indemnizație socială), în trimestrul I 2019, a fost de 1,061 milioane persoane, din care: 872.800 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,6% din totalul pensionarilor din această categorie; 185.700 persoane din rândul pensionarilor proveniți din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 59,4% din totalul acestora; 2.700 persoane din sistemul militar, reprezentând 1,5% din totalul acestei categorii.

Sursa: www.news.ro

Comments

comments

Apelează