fbpx

Contact

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă a crescut la 63,1%, în 2022

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63,1%, în anul 2022, în creştere faţă de anul anterior cu 1,2 puncte procentuale, conform datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică.

În anul 2022, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 68,5%, în creştere faţă de anul anterior cu 1,4 puncte procentuale. Anul trecut, populaţia activă a României era de 8,27 milioane de persoane, din care 7,806 milioane erau persoane ocupate şi 464.400 erau şomeri.

Conform INS, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63,1%, în creştere faţă de anul anterior cu 1,2 puncte procentuale. Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,5%, faţă de 54,4% la femei).

Pe medii de rezidenţă, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (68,6%, faţă de 56,3% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 19,7%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 46,7%.

Potrivit INS, nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (89,5%). Erau ocupate 64,6% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi 36,6% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, al căror număr a crescut faţă de anul precedent (+73.000 persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (85,3%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2022 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 13,3% din populaţia ocupată.

Repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 82% din aceasta. Sectorul public concentra 17,3% din populaţia ocupată, iar în sectorul mixt lucrau 0,7% dintre persoanele ocupate.

Specialiştii în diverse domenii de activitate reprezentau 18,2% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi muncitorii calificaţi (17,7%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (17,4%).

Din totalul persoanelor ocupate, 11,3% lucrau în sectorul agricol, 32,8% în industrie sau construcţii şi 55,9% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6,928 milioane persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (22,2%), comerţ (19,9%) şi construcţii (11%).

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2022, 283.100 persoane (3,6%) au lucrat cu program parţial, cea mai mare parte în sectorul agricol (73,6%).

În anul 2022, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 39,6 ore pe săptămână; 44.200 persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 11,5 ore pe săptămână.

Potrivit INS, rata şomajului a fost de 5,6%, valoare egală cu cea înregistrată în anul precedent.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de un punct procentual (6% la bărbaţi faţă de 5% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 5,7 puncte procentuale (8,9% în rural faţă de 3,2% în urban). Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (22,8%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Sursa: www.agerpres.ro

Comments

comments

Apelează