fbpx

Contact

Regulamentul intern

Angajatorul intocmeste regulamentul intern, consultand sindicatul sau reprezentantii salariatilor.

Ce trebuie sa cuprinda acesta?

Un regulament intern trebuie sa acopere macar urmatoarele aspecte:

  • reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
  • reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii formelor de incalcare a demnitatii;
  • drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
  • procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale angajatilor;
  • reguli clare privind disciplina muncii in unitate;
  • abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
  • reguli referitoare la procedura disciplinara;
  • modalitatile de aplicare a altor prevederi legale sau contractuale;
  • criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Cine informeaza angajatii?

Angajatorul trebuie sa informeze angajatii cu privire la continutul regulamentului intern.

Din momentul in care acestia au fost informati, regulamentul intern isi produce efectele.

Cum sunt salariatii informati?

Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului si modul concret de informare al fiecarui angajat se stabileste prin contractul colectiv sau dupa caz, prin regulamentul intern.

Orice modificare adusa regulamentului este supusa procedurilor de informare asumate.

Pot face salariatii sesizari?

Orice salariat poate sesiza angajatorul privind dispozitiile regulamentului, in cazul in care face dovada incalcarii unui drept.

Legalitatea prevederilor regulamentului intern intra in competenta instantelor judecatoresti. Acestea pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii.

 

 

Sursa: Codul Muncii

 

Comments

comments

Apelează