fbpx

Contact

Reprezentantii angajatilor

In cazul angajatorilor care au peste 20 de salariati care nu apartin de o organizatie sindicala reprezentativa, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii acestora, alesi si imputerniciti in acest scop.

Cum sunt alesi reprezentantii?

Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor. Conditiile sunt ca acestia sa fie votati de cel putin jumatate din numarul total al angajatilor si sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

Acestia nu pot desfasura actiuni ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

Cum se stabileste numarul reprezentantilor?

Numarul reprezentantilor se stabileste impreuna cu angajatorul si depinde de numarul total al salariatilor.

Care e durata manadatului?

Pentru reprezentantii salariatilor, durata mandatului nu poate depasi 2 ani.

Ce atributii au acestia?

Printre principalele atrbutii, se intalnesc:

  • urmarirea respectarii drepturilor salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv de munca aplicabil, cu contractele individuale de munca si cu regulamentul intern;
  • implicarea in elaborarea regulamentului intern;
  • promovarea intereselor anagajatilor (salariu, conditii de munca, timp de munca si timp de odihna, stabilitate in munca, orice alte interese profesionale, economice si sociale legate de relatiile de munca);
  • sesizarea inspectoratului de munca cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil;
  • negocierea contractului colectiv de munca, in conditiile legii.

Atributiile, modul de indeplinire, durata si limitele mandatului sunt stabilite in cadrul adunarii generale, in conditiile legii.

Cum se stabileste numarul de ore investite?

Numarul de ore investite pentru indeplinirea mandatului se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin negociere directa cu conducerea unitatii.

Pot fi reprezentantii angajatilor concediati?

Pe durata mandatului, acestia nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati.

Sursa: Codul Muncii

Comments

comments

Apelează