fbpx

Contact

Poate angajatorul să interzică revenirea salariatului/salariatei din concediul pentru creșterea copilului?

icon

Poate angajatorul să interzică revenirea salariatului/salariatei din concediul pentru creșterea copilului, înainte de finalizarea perioadei pentru care a fost solicitată suspendarea contractului individual de muncă?

Doresc să revin la locul de muncă din concediul de creștere a copilului însă angajatorul meu nu este de acord. Mi-a transmis să stau în concediu până împlinește copilul 2 ani. Aș dori să beneficiez de stimulentul de inserție, nu vreau să pierd acest drept.”

Astfel de întrebări, precum cea descrisă mai sus, se întâlnesc, din păcate, mult prea des în România.

Prevederile O.U.G. nr. 111/2010 stabilesc cât se poate de clar obligațiile angajatorului în ceea ce privește revenirea la serviciu a angajatului/angajatei care a beneficiat de concediul pentru creșterea copilului.

Potrivit normelor incidente, angajatorul are obligația de a suspenda contractul individual de muncă al salariatului/salariatei care dorește să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului și care, în mod evident, îndeplinește condițiile de acordare.

În mod similar, atunci când salariatul/salariata aflat/ă în concediul de creșterea copilului notifică, cu cel puțin 30 de zile anterior, intenția de a reveni la serviciu, angajatorul are obligația de a dispune încetarea suspendării contractului individual de muncă și de a permite reluarea activității.

Odată cu reluarea activității și realizarea de venituri supuse impozitării, în perioada în care ar fi fost îndreptățiți să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, salariatul sau salariata după caz vor beneficia, la cerere de acordarea unui stimulent de inserție.

Valoarea stimulentului de inserție diferă, în funcție de momentul la care beneficiarul decide să înceteze concediul de creștere a copilului, astfel:

  • 1.500 lei, dacă persoana îndreptățită obține venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități. În acest caz, după momentul la care copilul împlinește vârsta de 2 ani, valoarea stimulentului de inserție va fi de 650 lei.
  • 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități.

În ceea ce privește revenirea în activitate a salariatului/salariatei care a beneficiat de concediul pentru creșterea copilului, singurele condiții impuse de legislația incidentă sunt informarea în scris a angajatorului și termenul în care aceasta trebuie făcută – cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data reluării activității.

Din punct de vedere legal, art. 25 alin. (5) din OUG nr. 111/2010 prevede expres interdicția angajatorului de a restricționa accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție, dacă aceasta/acesta şi-a îndeplinit obligațiile enumerate mai sus.

Cu alte cuvinte, angajatorul ia numai act de solicitarea salariatului, și ia toate măsurile necesare în vederea punerii în executare. De exemplu va dispune încetarea suspendării raportului de muncă al angajatului aflat în concediul pentru creșterea copilului și va dispune încetarea raportului de muncă al salariatului angajat temporar pe postul ocupat de salariatul titular, respectiv va transmite toate elementele necesare în REVISAL.

 

av. dr. Răzvan Vasiliu

 

Pagina principală

Pagina principală

Comments

comments

Apelează