fbpx

Contact

România pune în acord legislația internă cu cea europeană, privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor UE

Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, proiectul de lege care să permită funcţionarilor, agenţilor temporari şi contractuali ai instituţiilor comunitare să îşi exercite dreptul de transfer al pensiilor, prin:

– transferul drepturilor de pensie din sistemul de pensii al instituţiilor Comunităţilor Europene către sistemele de pensii existente în statele membre;

– transferul drepturilor de pensie dobândite în sistemul naţional de pensii către schema funcţionarilor publici ai Comunităţilor Europene.

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene este instituit prin Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (JO L 56, 4.3.1968).

Instituția competentă pentru asigurarea cadrului legislativ de aplicare a prevederilor Regulamentului, cu privire la transferul drepturilor de pensie este Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care a iniţiat la nivel naţional un proces de analiză şi evaluare în vederea elaborării cadrului legal necesar, astfel încât să fie reglementat transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor contractuali.

Sistemul public de pensii din România are anumite particularități specifice unui sistem de tip “pay as you go”, în timp ce sistemul instituțiilor europene este un sistem de pensii ocupaționale.

În aplicarea prevederilor acestei legi, calculul valorilor actuariale și ratele anuităților se realizează de un actuar autorizat, adică un specialist în calcule statistice privitoare la asigurări. Pentru aplicarea prevederilor actului normativ, instituțiile care gestionează sistemele de pensii din România (CNPP, MAI, MApN, SRI) pot încheia protocoale de colaborare cu instituții publice care au angajați specializați în calcule actuare sau pot încheia contracte de muncă sau de prestări servicii cu actuari autorizați, cu încadrarea în cheltuielile bugetare alocate.

Sursa: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

Comments

comments

Apelează