fbpx

Contact

Salariile șefilor marilor companii din România, listate la bursă, vor deveni publice – proiect

Managerii companiilor listate la Bursă, inclusiv cele care au și acționariat de stat precum Romgaz sau Petrom, ar putea fi nevoite să își facă public salariul, acesta fiind în prealabil aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor. Este o consecință a implementării pe plan local a unui Regulament UE, proiectul de lege ce o transpune fiind pe traseul legislativ. Un proiect de lege inițiat de către Ministerul de Finanțe și care a trecut de faza consultării publice ar putea impune obligații noi cu privire la remunerarea managerilor societăților listate la bursă și la transparența stabilirii acestor remunerații. Este vorba despre proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European, care, odată intrat în vigoare, va impune companiilor listate la bursă să pregătească și să pună la dispoziția publicului, pe site-ul societății, o politică de remunerare aplicabilă conducătorilor, dar și un raport de remunerare al acestora.

La capitolul conducători, după cum este descris în proiect, vor intra “orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, directorul general și, dacă există, directorul general adjunct”.

Investitorii vor ști cum s-au stabilit salariile managerilor
Conform proiectului, politica de salarizare va fi elaborată ținându-se cont de remunerațiile și condițiile de angajare ale salariaților societății care nu au funcții de conducere și nivelul de remunerație al acestora din ultimii 5 ani; raportarea remunerațiilor persoanelor din conducere la performanța societății, dar și a persoanei respective. De asemenea, vor trebui comunicate și luate în calcul : durata contractelor cu persoanele vizate, perioadele de preaviz, clauzele de revocare, precum și orice plăți în legătură cu acesta, scheme de pensii private.

Politica de remunerare va trebui să fie aprobată în prealabil de acționari în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA).

Venituri total transparente
În ceea ce privește raportarea remunerațiilor managerilor, acesta trebuie să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare a încasărilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători. Acest raport trebuie să includă: remunerația totală defalcată pe componente; modificarea anuală a remunerației, orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup; numărul de acțiuni și remunerația provenită din acțiuni; informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare.

Mai mult, orice creștere a remunerației trebuie sa fie justificată printr-o creștere proporțională a beneficiilor tuturor celorlalte părți interesate (investitori, angajați, comunitatea în ansamblu). Conform proiectului, politica de remunerare și informațiile privind votul din AGA referitor la aceasta trebuie publicate pe site-ul societății și rămân la dispoziția publicului, în mod gratuit, cel puțin cât timp sunt aplicabile. Tot pe site, va fi publicat și raportul de remunerare pentru fiecare conducător în parte, cu indicarea numelui acestuia, a valorii remunerației și a tuturor aspectelor care au fost avute în vedere la stabilirea ei.

Potrivit noilor prevederi, companiile listate la bursă trebuie să pregătească și să pună la dispoziția publicului o politică de Remunerare aplicabilă conducătorilor. Această politică trebuie să fie aprobată în prealabil de acționari în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA).

Sursa: www.economica.net

Comments

comments

Apelează