fbpx

Contact

Salariul mediu net a urcat. Cele mai mari salarii sunt în IT&C

Salariul mediu net din februarie a fost de 3721 lei, în ușoară creștere față de luna precedentă cu 23 lei (+0,6%), anunță Institutul Național de Statistică. Cele mai mari salarii le-au luat cei din IT&C (9093 lei), iar cele mai mici angajații din hoteluri și restaurante (2016 lei).

În luna februarie 2022, nivelul câștigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât creșteri, cât și scăderi față de luna precedentă.

Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de reluarea activității anumitor agenți economici, de realizările de producție ori încasările mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale salariilor s-au înregistrat după cum urmează: cu 30,6% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 10,6% ȋn fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice; între 7,0% și 10,0% ȋn activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrǎri audio și activități de editare muzicalǎ (inclusiv activități de difuzare și transmitere de programe), tranzacții imobiliare, transporturi pe apă, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice; între 1,5% și 4,5% ȋn activități profesionale, științifice și tehnice, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, alte activități de servicii, comerț cu ridicata și cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor), industria metalurgică, tăbăcirea și finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor), alte activități extractive, activități de editare, activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice), fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, construcții. Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna ianuarie 2022 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri.

De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Cele mai semnificative scăderi ale salariilor au fost în domeniile: cu 9,1% ȋn extracția minereurilor metalifere, respectiv cu 8,4% ȋn telecomunicații; între 5,0% și 7,0% ȋn depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, transporturi aeriene, extracția petrolului brut și a gazelor naturale; între 1,5% și 3,5% ȋn fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, colectarea și epurarea apelor uzate, alte activități industriale n.c.a., colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activități și servicii de decontaminare), hoteluri și restaurante.

În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creșteri ale câștigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învățământ (+0,6%), respectiv ȋn administrația publică (+0,5%). Ȋn sănătate și asistență socială câștigul salarial mediu net a fost în ușoară scădere (-0,4%) comparativ cu luna precedentă.

Sursa: www.profit.ro

Comments

comments

Apelează