fbpx

Contact

Sectorul din România unde salariu mediu net a ajuns la 8439 de lei

Salariul mediu net a ajuns în iunie la 3541 lei, în creştere cu 7,4% faţă de iunie 2020 şi cu 1,4% faţă de luna precedentă, cele mai mari valori fiind în continuare în în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), cu o medie de 8439 lei, arată datele INS.

Cele mai mici valori ale salariului rămân în hoteluri şi restaurante, unde media naţională este de 1926 lei. Câştigul salarial mediu brut a fost în iunie de 5779 lei, cu 84 lei (+1,5%) mai mare decât în luna mai 2021.

Indicele câştigului salarial real a fost 103,3% pentru luna iunie 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Indicele câştigului salarial real a fost 101,1% pentru luna iunie 2021 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 229,2%, cu 2,6 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna mai 2021.­

În luna iunie 2021, în majoritatea activităţilor economice slariul mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori de fidelitate), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), reluării activităţii anumitor agenţi economici, cât şi disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în activităţi de editare, cu 20,9%, şi cu 10,5-15% în telecomunicaţii, transporturi aeriene, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

Creşteri de 5-9,5% au fost consemnate în fabricarea produselor din tutun, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

Scăderile salaiului mediu net au fost determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în extracţia cărbunelui superior şi inferior, cu 16,1%, respectiv cu 9,6% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale.

Salariul mediu din tranzacţii imobiliare, activităţi de servicii anexe extracţiei, industria metalurgică, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, colectarea şi epurarea apelor uzate s-a redus cu 1-4%.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+0,5%), respectiv în administraţie publică (+0,1%). În sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă (-2,0%).

Sursa: www.zf.ro

Comments

comments

Apelează