fbpx

Contact

Senatul a adoptat proiectul prin care unul dintre părinţi primeşte zile libere plătite, în situaţia limitării sau suspendării cursurilor şcolare, ca urmare a răspândirii coronavirusului

Senatul a adoptat luni, ca primă Cameră sesizată, proiectul de lege care aprobă ordonanţa de urgenţã a Guvernului 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2. Iniţiativa legislativă a fost adoptată cu 123 de voturi „pentru”, zero voturi „împotrivă” şi zero abţineri. Proiectul urmează să primească votul decizional al Camerei Deputaţilor. „Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti”, conform ordonanţei de urgenţă a Guvernului aprobată prin proiectul de lege adoptat luni de către Senat.

Astfel, propunerea legislativă prevede acordarea de zile libere părinţilor care au copii cu vârsta de 12 ani sau cei care au copil sau adult cu handicap în vârstă de 26 ani, înscrişi în unităţile de învăţământ, inclusiv antepreşcolar. Acordarea de zile libere plătite va fi făcută pentru toţi angajaţii din sectorul public şi privat, „pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020-2021”, conform proiectului de act normativ.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Prevederile se aplică dacă celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Prin părinte, potrivit OUG, se înţelege: „părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; adoptatorul; persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei; persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă; persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ”.

Proiectul de lege care aprobă această OUG a fost înregistrat în procedură de urgenţă în Parlament, Senatul a dat votul luni ca prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.

Sursa: www.news.ro

Comments

comments

Apelează