fbpx

Contact

Supravegherea medicala a angajatilor, verificarea echipamentelor de munca si gestionarea unor potentiale accidente de munca – documente necesare

Pentru protejarea salariatilor, angajatorul are datoria de a avea o documentatie, in vederea prezentarii acesteia inspectorilor muncii.

In continuare vom vedea ce documente sunt necesare privind aspecte ca supravegherea medicala si verificarea echipamentelor de munca, precum si de ce documente avem nevoie in cazul unui eventual accident de munca.

Documentatia privind supravegherea medicala a angajatilor:

 • fisele de identificare a factorilor de risc profesional;
 • fisele de aptitudini ale lucratorilor, care atesta capacitatea de munca;
 • decizii privind desemnarea lucratorilor responsabili cu masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor;
 • dovada instruirii lucratorilor desemnati sa aplice masurile de acordare a primului ajutor;
 • dovada acordarii materialelor igienico-sanitare (daca este cazul).

Documentatia privind verificarea echipamentelor de munca si a echipamentelor de protectie:

 • normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) corespunzator riscurilor activitatii de munca;
 • certificate de conformitate pentru EIP;
 • fise de magazie pentru repartizarea EIP;
 • registre de verificare a parametrilor tehnologici pentru echipamentelor de munca;
 • buletine de verificari pentru protectia impotriva electrocutarii (PRAM);
 • buletine privind determinarile de noxe (fizici, agenti chimici, biologici) la locurile de munca (daca este cazul);
 • documentul privind protectia la explozie (unde se aplica);
 • registru pentru substance toxice (unde este cazul);
 • fisa tehnica de securitate pentru substante toxice (unde este cazul);
 • buletin de verificare metrologica a AMC-urilor din dotare (unde se aplica);
 • dovada verificarilor echipamentelor de munca aflate sub incidenta I.S.C.I.R (unde este cazul);
 • evidenta inregistrarilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere de marfa si/sau persoane;
 • foile de parcurs ale personalului care conduce masinile societatii;
 • cartile tehnice ale utilajelor din patrimoniu;
 • procesele verbale de montaj a schelelor utilizate in activitatea de constructii.

Documentatia necesara in cazul producerii unui eventual accident de munca:

 • fisa de comunicare operativa a evenimentului;
 • concedii medicale cu diagnostic-accident de munca (daca este cazul);
 • decizia de numire a comisiei de cercetare a evenimentului soldat cu incapacitate temporara de munca;
 • dosarul de investigare a evenimentului soldat cu incapacitate temporara de munca;
 • procesul verbal de investigare a evenimentului;
 • avizul dosarului de investigare emis de I.T.M. sau Inspectia Muncii;
 • I.A.M.( formularul pentru inregistrarea accidentatilor in munca);
 • anexa F.I.A.M. intocmita cu ocazia incetarii incapacitatii de munca a salariatului accidentat;
 • dovada realizarii masurilor dispuse dupa cercetare transmisa la I.T.M.;
 • registre de evidenta a accidentatilor in munca;
 • registre de evidenta a accidentelor usoare;
 • registre de evidenta a incidentelor periculoase.

Sursa: infoinstitutii.ro

Comments

comments

Apelează