fbpx

Contact

Suspendarea contractului de munca

 

Contractul de munca poate fi suspendat de drept, cu acordul partilor sau la initiativa uneia dintre partile implicate.

Suspendarea de drept a contractului se face in urmatoarele situatii:

 • concediu de maternitate;
 • concediu pentru incapacitate temporara de munca;
 • carantina;
 • exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
 • indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
 • forta majora;
 • daca salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
 • de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
 • in alte cazuri expres prevazute de lege.

Suspendarea contractului la initiativa angajatului, se face in urmatoarele cazuri:

 • concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
 • concediu pentru ingrijirea copilului bolnav pana la varsta de 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
 • concediu paternal;
 • concediu pentru formare profesionala;
 • exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
 • participarea la greva;
 • concediu de acomodare.

Contractul individual de munca poate fi suspendat daca angajatul lipseste nemotivat, conditiile find stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

pexels-photo

Contractul individual de munca poate fi suspendat de angajator, in urmatoarele situatii:

 • daca angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoreşti;
 • in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
 • daca impotriva salariatului s-a luat, in conditiile Codului de procedura penala, masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia au fost stabilite obligatii care impiedica executarea contractului de munca, precum si in cazul in care salariatul este arestat la domiciliu, iar continutul masurii impiedica executarea contractului de munca;
 • pe durata detasarii;
 • in timpul suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade mai mari de 30 de zile lucratoare, angajatorul va putea reduce programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea aferenta salariului, pana la rezolvarea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentanţilor salariatilor, dupa caz.

Suspendarea prin acordul partilor

Contractul individual de munca se poate suspenda prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese proprii.

 

 

Sursa: Codul Muncii

Comments

comments

Apelează