fbpx

Contact

Venitul de completare pentru minerii disponibilizati se va acorda între 12 si 24 de luni

Minerii care îsi vor pierde locurile de muncã prin disponibilizare vor beneficia de venituri de completare. Perioada este cuprinsã între 12 si 24 de luni.
Guvernul a alocat suma de 91,497 milioane de lei pentru acoperirea veniturilor lunare în completare si va fi asiguratã pentru perioada 2019-2024 din bugetul asigurãrilor pentru somaj. Venitul în completare pentru fiecare persoanã este egal cu diferenta dintre salariul net al acesteia din ultimele 3 luni de activitate dar nu mai mult decât nivelul salariului mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care angajatul este disponibilizat si nivelul indemnizatiei de somaj din acelasi an.
Cât priveste perioada în care minerii din Valea Jiului de la cele douã societãti vor beneficia de venitul lunar în completare, aceasta va depinde de vechimea în muncã, dupã cum urmeazã:
– 12 luni pentru persoanele cu o vechime cuprinsã între 3 pânã la 10 ani
– 20 de luni pentru angajatii cu o vechime cuprinsã între 10-15 ani
– 24 de luni pentru salariatii cu o vechime cuprinsã între 15-22 de ani
Precizãm cã minerii vor beneficia atât de venitul lunar în completare cât si de indemnizatia de somaj. Cât priveste persoanele care se vor reîncadra în muncã mai devreme de expirarea perioadei venitului lunar în completare, acestea vor beneficia de 50% din platã, pânã la finalul acesteia. Persoanele care vor solicita în timpul încasãrii venitului lunar în completare decizia de pensionare, vor nu vor mai primi venitul lunar odatã cu încasare primei pensii.

Totodatã, venitul lunar în completare nu poate fi încasat în paralel cu plata indemnizatiei de crestere a copilului, pânã la împlinirea acestuia a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap.

Persoanele disponibilizate anterior de la aceste societãti au beneficiat de venitul lunar în completare. Ca urmare, adoptarea Ordonantei de Urgentã de astãzi asigurã un tratament egal tuturor minerilor care fac parte din planurile de disponibilizare aprobate de societãti si de Comisia Europeanã.

Sursa: https://cronicavj.ro/

Comments

comments

Apelează