fbpx

Contact

Zile libere plătite acordate părinților pe perioada stării de alertă

Codul muncii

Zile libere plătite acordate părinților pe perioada stării de alertă

Potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020 salariații ce au copii în vârstă de până la 12 ani, înscriși în cadrul unității de învățământ, sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani înscriși în cadrul unei unități de învățământ, au dreptul la zile libere plătite în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu. Are dreptul la aceste zile libere plătite doar unul dintre părinți sau părintele singur dacă nu se poate organiza telemunca sau munca la domiciliul.

Începând cu data de 15 mai 2020, starea de urgență decretată pe teritoriul României a încetat, fiind instituită starea de alertă.

În acest sens, potrivit prevederilor Art. 7 din O.U.G nr. 70/2020, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (1) ind. 1, precum și ale art. 4 din Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinți se stabilește până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020, în condițiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020.

După cum se poate observa, prin O.U.G nr. 70/2020 se prevede în mod expres faptul că numărul zilelor libere plătite pentru unul dintre părinți, în condițiile Legii nr. 19/2020 se stabilește până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020, și nu până la finalul anului școlar 2019-2020.

În conformitate cu Ordinul nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020, cursurile anului școlar 2019-2020 încep pe 9 septembrie 2019 și sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni. Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie  – 20 decembrie 2019) și semestrul al II-lea (13 ianuarie – 12 iunie 2020).

Or, cursurile anului școlar 2019-2020, potrivit Ordinului nr. 3191/2019 se vor încheia la data de 12 iunie 2020. Prin urmare, până la data de 12 iunie 2020 părinții vor putea beneficia de zile libere plătite, cu condiția să îndeplinească toate celelalte prevederi ale Legii nr. 19/2020.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 1 din H.G. nr. 217/2020, se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, în temeiul Legii nr. 19/2020, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. Totodată, potrivit prevederilor art. (1) ind. 1 din Legea nr. 19/2020, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.

Rezultă astfel, că doar pe perioada stării de urgență, părinții beneficiază de zile libere plătite și pe perioada vacanțelor școlare. Or, având în vedere că starea de urgență decretată pe teritoriul României a încetat, pe perioada vacanței de vară a anului școlar 2019-2020, nu se vor acorda zilele libere plătite părinților, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020.

Prin urmare, având în vedere toate aspectele mai sus menționate, concluzia este că pe perioada stării de alertă, părinții vor beneficia de zile libere plătite în condițiile Legii nr. 19/2020 doar până la data de 12 iunie 2020.

Av. Ioana Chilea

 

 

 

Comments

comments

Apelează