fbpx

Contact

Amenzi de peste 1,25 milioane de lei pentru angajatorii care au unităţi de cazare, pentru încălcarea legislaţiei muncii

Inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de aproape 1,26 milioane de lei în Campania naţională de control pentru verificarea respectării prevederilor legislaţiei muncii în unităţi de cazare, a anunţat Inspecţia Muncii.

„Prin această campanie, am verificat dacă drepturile salariaţilor sunt respectate şi dacă angajatorii vizaţi se conformează reglementărilor legale în vigoare referitoare la relaţiile de muncă şi la securitatea şi sănătatea în muncă. La nivel naţional, au fost efectuate 1.595 de controale, din care 864 în domeniul relaţiilor de muncă şi 731 în domeniul SSM, în urma cărora au fost aplicate 1.088 de sancţiuni, din care 179 de amenzi, în valoare totală de 1.258.800 de lei şi 909 avertismente.

Inspectorii de muncă au identificat 42 de persoane prestând muncă nedeclarată, aflate în următoarele situaţii: 31 nu au avut încheiat contract individual de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, 6 nu au avut transmise elementele contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii şi 4 au depăşit durata timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, iar o persoană avea contractul individual de muncă suspendat.

Ca urmare a tuturor neconformităţile depistate, inspectorii de muncă au dispus 1.896 de măsuri obligatorii de intrare în legalitate, cu termene precise de îndeplinire”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general adjunct de stat.

Campania naţională s-a desfăşurat în perioada 28 august – 8 septembrie 2023 şi a vizat acţiuni de control pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi pentru pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă şi pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: servicii de cazare, facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată şi alte facilităţi de cazare similar (clasă din care au fost verificate doar motelurile).

Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost: nerespectarea dispoziţiilor legale privind durata maximă a timpului de muncă, necompensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător sau neacordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă; nerespectarea dispoziţiilor legale privind dovada achitarii drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată sau prezentarea altor documente justificative în acest sens; nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca de noapte; neacordarea repausului săptămânal; nerespectarea dispoziţiilor legale privind întocmirea contractului de muncă cu timp parţial.

În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, inspectorii de muncă au constatat printre altele: lipsa verificării periodice, în termen, de către persoane autorizate, a centurii de împământare şi instalaţii electrice degradate; balustrade fără mână curentă, pavimente denivelate cu plăci de gresie sparte şi/sau nefixate, ventilaţie insuficientă; neetichetarea tuturor recipientelor cu substanţe chimice existente în unitate; lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; planul de prevenire şi protecţie incomplet, în sensul că nu au fost stabilite măsurile de prevenire şi protecţie corespunzătoare şi persoanele responsabile; nu s-au asigurat stingătoare de incendiu, trusele de prim ajutor expirate şi incomplete; neacordarea de echipamente individuale de protecţie pentru lucrători conform riscurilor evaluate sau nepurtarea, de către lucrători, a echipamentelor individuale de protecţie din dotare.

Sursa: www.economica.net

Comments

comments

Apelează