fbpx

Contact

Concediul fara plata acordat salariatilor la terminarea concediului de crestere si ingrijire a copilului

Potrivit dispozitiilor OUG nr. 111/2010, persoanele care au beneficiat de concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 1 an, pot sa solicite angajatorului acordarea concediului fara plata pana la data la care copilul implineste varsta de 2 ani, exceptie facand situatia copilului cu handicap.
Pentru a beneficia de acest concediu, persoana solicitanta are obligatia de a solicita angajatorului acordarea concediului, cererea trebuind sa cuprinda atasat copia certificatului de nastere a copilului sau copia livretului de familie.
Concediul fara plata se inregistreaza la angajatorul persoanei solicitante, urmand sa fie supus aprobarii reprezentantului legal al angajatorului.
Acest proces de aprobare este unul formal, angajatorul neputand refuza salariatului indreptatit sa beneficieze de concediul fara plata la revenirea din concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, dreptul de a beneficia de acest concediu. Cu alte cuvinte aprobarea concediului fara plata reprezinta o formalitate dusa la indeplinire de catre angajator.
Persoanele care beneficiaza de concediul fara plata dupa efectuarea concediului pentru cresterea copilului de pana la 1 an au obligatia de a anunta in scris Agentia teritoriala competenta aceasta optiune, pentru ca aceasta sa vireze lunar caselor de asigurari de sanatate teritoriale contributia individuala de asigurari sociale de sanatate.
Durata acestui concediu este limitata, salariatul putand sa beneficieze de acest concediu de la data la care copilul implineste varsta de 1 an si pana la data la care copilul implineste varsta de 2 ani, data la care copilul implineste varsta de 2 ani fiind ziua in care salariatul isi reia activitatea.
Totodata trebuie cunoscut faptul ca beneficiarul concediului fara plata are dreptul oricand sa solicite incetarea concediului, angajatorul trebuind sa ia act de vointa salariatului si sa dispuna toate masurile necesare in vederea reluarii activitatii de catre angajat.
Totodata, salariatul indreptatit sa beneficieze de acest concediu poate solicita oricand angajatorului sau, pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, acordarea acestui concediu.

Razvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează