fbpx

Contact

Împrumuturi de până la 100 miliarde de euro, facilitate de UE pentru atenuarea riscurilor de şomaj

Ca parte a pachetului său de sprijin de urgenţă conceput pentru a face faţă impactului economic al crizei provocate de COVID-19, UE a instituit un instrument temporar care să îi ajute pe lucrători să-şi păstreze locul de muncă pe timpul crizei.

Marţi, Consiliul a adoptat SURE, un instrument temporar care va oferi statelor membre împrumuturi în valoare de până la 100 de miliarde EUR în condiţii favorabile. Acest instrument permite statelor membre să solicite sprijin financiar din partea UE pentru a contribui la finanţarea creşterii bruşte şi acute a cheltuielilor publice naţionale, începând de la 1 februarie 2020, datorate schemelor de şomaj tehnic şi măsurilor similare de la nivel naţional, inclusiv pentru persoanele care desfăşoară o activitate independentă, sau a cheltuielilor cu unele măsuri legate de sănătate, îndeosebi la locul de muncă, adoptate ca răspuns la criză. SURE face parte dintr-o serie de trei plase de siguranţă, în valoare de 540 de miliarde EUR, convenite de Eurogrup la 9 aprilie 2020 pentru sprijinirea locurilor de muncă, a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a statelor membre. Liderii UE au aprobat acordul la 23 aprilie şi au cerut ca pachetul să devină operaţional până la 1 iunie 2020. “Pandemia de COVID-19 reprezintă o provocare fără precedent pentru Europa, întrucât pune în pericol multe vieţi omeneşti şi, în multe cazuri, mijloacele de subzistenţă. Dincolo de implicaţiile pentru sănătatea publică, pandemia a provocat şi perturbări economice şi sociale de amploare, numeroase întreprinderi fiind nevoite să facă apel la sprijinul public pentru a păstra locurile de muncă. SURE va reprezenta o plasă de siguranţă vitală pentru protejarea locurilor de muncă şi a lucrătorilor, întrucât va asigura faptul că statele membre dispun de mijloacele necesare pentru a finanţa măsurile de combatere a şomajului şi a pierderii de venituri, precum şi anumite măsuri legate de sănătate.” Zdravko Marić, viceprim-ministru şi ministrul finanţelor al Croaţiei Pentru a oferi statelor membre solicitante asistenţă financiară în condiţii favorabile, Comisia va obţine fonduri de pe pieţele internaţionale de capital, în numele UE. Împrumuturile SURE vor fi susţinute de bugetul UE şi de garanţiile furnizate de statele membre în funcţie de ponderea lor corespunzătoare în venitul naţional brut al Uniunii. Valoarea totală a garanţiilor se va ridica la 25 de miliarde EUR.

Deşi toate statele membre vor avea posibilitatea de a folosi instrumentul, SURE va constitui o plasă de siguranţă deosebit de importantă mai ales pentru lucrătorii din economiile cele mai afectate. În mod formal, asistenţa financiară va fi acordată printr-o decizie adoptată de Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei. SURE va deveni disponibil după ce toate statele membre îşi vor furniza garanţiile. Ulterior, instrumentul va rămâne operaţional până la 31 decembrie 2022. Pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul poate decide să prelungească perioada în care instrumentul este disponibil, de fiecare dată pentru o perioadă suplimentară de şase luni, dacă perturbările economice severe provocate de pandemia de COVID-19 persistă.

Sursa: www.adevarul.ro

Comments

comments

Apelează