fbpx

Contact

Legea dialogului social nr. 62/2011 se modifica

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

In data de 09 ianuarie 2016, Presedintele Romaniei a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011.

Principalele modificari ce sunt aduse Legii 62/2011 vizeaza:

  • retinerea cotizatiei sindicale la solicitarea sindicatului si cu acordul membrilor de sindicat;
  • reprezentarea salariatilor la negocierile colective desfasurate la nivel de unitate, in situatia in care la nivel de unitate nu exista un sindicat reprezentativ, dar exista un sindicat afiliat la o federatie reprezentativa la nivel de sector.

 

Retinerea cotizatiei sindicale

Odata cu modificarea Legii 62/2011, sindicatele au posibilitatea de a solicita angajatorului retinerea pe statul de plata a cotizatiei de sindicat pentru membrii lor, legea impunand existenta acordului de vointa in acest sens din partea membrilor de sindicat.

Totodata, varianta modificata a Legii 62/2011 prevede deductibilitatea cotizatiei de sindicat, in limita a 1% din venitul brut realizat.

Astfel, in urma modificarii, textul art. 24 din Legea nr. 62/2011 va avea urmatoarea formulare:

”Art. 24. – (1) La cererea organizaţiei sindicale și cu acordul membrilor acestora, angajatorii vor reține și vor vira sindicatului cotizația de sindicat pe statele lunare de plată.(2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.”

Reprezentarea salariatilor in cadrul negocierii colective

Odata cu modificarea Legii nr. 62/2011, s-au modificat si regulile de reprezentare a salariatilor in cadrul negocierii colective la nivel de unitate.

Se mentine in continuare regula potrivit careia in cadrul negocierii colective la nivel de unitate, salariatii sunt reprezentati de sindicatul reprezentativ.

Ceea ce este de remarcat este faptul ca varianta modificata a art. 134 pct. 2 face referire la “sindicatele legal constituite si reprezentative“. Consideram aceasta formulare ca fiind una nefericita, in conditiile in care, nu a fost modificat procentul de membri care confera unui sindicat atributul reprezentativitatii. In continuare a fost mentinuta conditia numarului de membri de sindicat de 50% + 1 din numarul total de salariati ai unitatii, acest procent nefiind diminuata in ciuda propunerilor legislative de modificare a Legii nr. 62/2011.

Noutatea adusa de modificarile Codului de dialog social vizeaza situatia in care la nivelul angajatorului nu exista un sindicat reprezentativ, dar exista constituite sindicate afiliate la federatii reprezentative la nivel de unitate.

Potrivit noilor reguli in aceasta situatie, reprezentarea salariatilor la negocierea colectiva la nivel de unitate se va face de catre federatia sindicala reprezentativa la nivelul sectorului din care face parte angajatorul si la care sindicatul existent in unitate este afiliat, la solicitarea acestui din urma.

Practic, in varianta modificata a Legii nr. 62/2011, in cazul in care la nivelul angajatorului nu exista constituit un sindicat reprezentativ dar exista sindicate afiliate la federatii reprezentative la nivelul sectorului de activitate din care face parte angajatorul la nivelul caruia se negociaza, reprezentarea salariatilor va fi facuta de catre federatiile sindicale, fiind astfel exclusi de la negocieri reprezentantii salariatilor.

In varianta modificata, textul art. 134 din Legea nr. 62/2011 va avea urmatoarea forma:

„Art. 134. – Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorul sau organizaţia patronală şi angajaţii, prin organizaţiile sindicale, reprezentaţi după cum urmează:

1. Angajatorul sau organizaţiile patronale:

a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz;

b) la nivel de sector de activitate şi grup de unităţi, de către organizaţiile patronale legal constituite şi reprezentative potrivit legii;

c) la nivelul instituţiei bugetare şi al autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, de către conducătorul instituţiei, respectiv de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, după caz, ori de către locţiitorii de drept ai acestora;

d) la nivel de sector de activitate bugetar, de către reprezentantul legal al autorităţii publice centrale competente.

2. Angajaţii:

a) la nivel de unitate, de către sindicatele legal constituite şi reprezentative. In cazul în care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de către federaţia la care este afiliat sindicatul, dacă federaţia este reprezentativă la nivelul sectorului din care face parte unitatea; acolo unde nu sunt constituite sindicate, de către reprezentanţii aleşi ai angajaţilor;

b) la nivelul grupurilor de unităţi şi al sectoarelor de activitate, de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative potrivit legii;

c) la nivelul instituţiilor bugetare şi al autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, de către organizaţiile sindicale reprezentative potrivit legii.”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

Documentul “Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011” este prezentat asa cum se regaseste pe site-ul Camerei Deputatilor, forma trimisa spre promulgare.

Comments

comments

Apelează