fbpx

Contact

Legislatie

Codul muncii – Legea nr. 53/2011

  • include modificările aduse prin Legea nr. 151/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social


O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  • include modificările aduse prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 


Legea nr. 210/1999 a concediului paternal

 


Ordonanța de urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă

Norme metodologice din 7 aprilie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

 


Legea nr. 319 /2006 a securităţii si sănătăţii în muncă

 


OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate


Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora

  • include modificările aduse prin Legea nr. 127/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – Republicare

  • include modificările aduse prin Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii – republicare

  • include modificările aduse prin O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

  • Publicată în Monitorul Oficial nr. 722/2006

Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților

  • Include modificările aduse prin Legea nr. 137/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

H.G. 905/2017  privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

  • Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1005 din data de 19 decembrie 2017

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*) – Republicare

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare*) Republicare

 

Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

 

Legea nr. 118 / 2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

 

[vc_btn title=”Noul cod de procedura civila – Republicare” style=”3d” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2F%3Fp%3D384||target:%20_blank”]

 

[vc_btn title=”OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor” style=”3d” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Ffuntionari-publici%2F||target:%20_blank”]

 

[vc_btn title=”Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca” style=”3d” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Fsomaj%2F||target:%20_blank”] [vc_btn title=”HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca” style=”3d” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Fsemnalizarea-de-securitate-si-sanatate-la-locul-de-munca%2F||target:%20_blank”]

 

http://vasiliumiclea.ro/legea-nr-19-2020-privind-acordarea-unor-zile-libere-parintilor-pentru-supravegherea-copiilor-in-situatia-inchiderii-temporare-a-unitatilor-de-invatamant/
  • forma publicată în Monitorul Oficial cu numărul 209 din data de 14 martie 2020
http://vasiliumiclea.ro/hotarare-nr-217-2020-pentru-aplicarea-prevederilor-legii-nr-19-2020-privind-acordarea-unor-zile-libere-parintilor-pentru-supravegherea-copiilor-in-situatia-inchiderii-temporare-a-unitatilor-de-invata/
Forma publicată în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 21 martie 2020
Apelează