fbpx

Contact

Măsuri adoptate de Guvern în vederea sprijinirii angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2

Stare de urgență

În urma ședinței de Guvern, au fost adoptate o serie de măsuri menite să asigure un sprijin salariaților dar și companiilor care au fost afectate de răspândirea coronavirusului și care, în mare, ar putea fi împărțite în 4 categorii, respectiv:

  1. Începând cu data de 1 iunie 2020, angajații care au avut contractul individual de muncă suspendat minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și cărora li s-a achitat indemnizația legală de șomaj tehnic beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5 % din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5 % din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu condiția menținerii raporturilor de muncă ulterior reluării activității de către angajatori

Cu alte cuvinte, valoarea suportată din salariu, în baza acestei Ordonanțe, va fi de 2253,035 lei brut.

Ca urmare a acordării acestei facilități angajatorii ai căror salariați beneficiază de dreptul menționat mai sus au obligația menținerii raporturilor de muncă până la 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri.

De aceste prevederi nu beneficiază următoarele categorii de salariați:

  • ai angajatorilor de tip instituiți și autorități publice, așa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • ai angajatorilor care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

  1. Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență decretată sau a stării de alertă instituite, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2500 de lei.    

De asemenea, acești angajatori obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni. 

De aceste prevederi nu beneficiază:

  • angajatorii de tip instituiții și autorități publice, așa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

  1. Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsa intre 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2500 de lei.    

Și acești angajatori obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni. 

De aceste prevederi nu beneficiază:

  • angajatorii de tip instituții și autorități publice, așa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

  1. Prelungirea acordării, începând cu data de 01.06.2020 și până la ridicarea restricțiilor, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020  a indemnizației de șomaj tehnic de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, prevăzută de art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, 

 

Vasiliu Miclea SCA

 

Comments

comments

Apelează