fbpx

Contact

MMPS a pus in dezbatere publica proiectul de ordin care stabilește categoriile de bunuri care pot fi achiziționate conform art. 6 din OUG nr. 132/2020

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate pentru telemuncă, conform art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.
Astfel, conform proiectului, bunurile ce pot fi achiziționate sunt bunuri noi, din categoriile prevăzute în Anexa nr. 1 a Ordinului, respectiv: sisteme de calcul tip laptop/notebook; tablete; smartphone; echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor prevăzute anterior; echipamente necesare conectării la internet a bunurilor menționate anterior; licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente, necesare pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018.
Inițiatorii precizează, în proiect, că prin servicii tehnologice se înțelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pe care angajatorul este obligat să le asigure telesalariatului în condițiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 81/2018.

Potrivit proiectului de Ordin, în vederea acordării sumei de 2.500 de lei prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, următoarele documente, pentru care își asumă răspunderea privind corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise:
a) o cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
b) o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal;
c) lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020.
Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma prevăzută la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020 se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020 se face în limita fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentației complete prevăzute în acest ordin.

De asemenea, în proiectul de Ordin se menționează că angajatorii au obligația de a transmite, în termenul prevăzut de art. 6 alin. (4) din OUG 132/2020, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor prevăzute, următoarele documente justificative:
a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice;
b) bonurile fiscale sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor;
c) fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
d) bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015;
e) situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

Proiectul de ordin și cele patru anexe pot fi consultate aici: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6046-proiect-de-ordin-in-contextul-situa%C5%A3iei-epidemiologice-determinate-de-r%C4%83sp%C3%A2ndirea-coronavirusului-sars-cov-2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 25.08.2020 – 03.09.2020.

Comments

comments

Apelează