fbpx

Contact

Neplata taxelor si impozitelor poate duce la pierderea indemnizatiei lunare de concediu pentru cresterea copilului sau a stimulentului de insertie

IMPORTANT: Acest articol contine unele informatii care nu mai sunt de actualitate incepand cu data de30.06.2016. Pentru a fi la curent cu modificarile aduse de Legea nr. 66/2016 puteti consulta materialul care trateaza pe larg aceste modificari: http://vasiliumiclea.ro/modificarile-aduse-oug-1112010-privind-concediul-si-indemnizatia-lunara-pentru-cresterea-copiilor/

Pentru ca oricare dintre părinții firești ai copilului sau oricare altă persoană îndreptățită potrivit dispozițiilor O.U.G. 111/2010 să primească indemnizația lunară aferentă concediului de creștere și îngrijire a copilului sau stimulentul de inserțe, este necesară îndeplinirea cumulativă a unor condiții.

Condițiile de acordare a indemnizației sau stimulentului de inserție pot fi împărțite în două categorii:

–       condiții ce țind e îndeplinirea stagiului de cotizare anterior momentului nașterii copilului (persoana solicitantă să fi realizat în ultimele 12 luni anterior datei nașterii copilului venituri supuse impozitării sau să se regăsească în anumite situații prevăzute de lege, etc);

–       condiții personale ce țin de persoana solicitantului (să fie cetățean român, să aibă domiciliul sau reședința în România, să locuiască împreună cu copilul/copii pentru care solicită drepturile, etc).

Îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor reprezentând indemnizația de creștere a copilului sau stimulentul de inserție, conduce la acordarea acestora pe baza solicitării scrise a solicitantului.

Pe parcursul perioadei în care se acordă indemnizația de creștere sau stimulentul de inserție, pot interveni o serie de incidente care determină fie suspendarea acordării drepturilor, fie  la încetarea acordării acestor drepturi.

Un caz special care atrage în primă fază suspendarea plății indemnizației lunare de concediu sau a stimulentului de inserție și ulterior încetarea acordării acestor drepturi îl reprezintă neachitarea la timp a taxelor locale și a impozitelor de către beneficiarii acestor drepturi.

Potrivit dispozițiilor OUG nr.  111/2010 primarii au obligația de a verifica până pe data de 31 martie a fiecărui an  în ce măsură beneficiarii indemnizațiilor lunare de concediu pentru creșterea copilului sau a stimulentului de inserție și-au achitat taxele locale și impozitele, neachitarea acestor dări până la acel moment  conducând la suspendarea pe o perioadă de 5 luni a achitării drepturilor menționate în OUG nr. 111/2010.

Achitarea impozitelor și taxelor locale conduce la reluarea plății indemnizației lunare și a stimulentului de inserție începând cu luna următoare efectuării plății, urmând a fi achitate și drepturile neîncasate pe perioada suspendării plății.

În măsura în care beneficiarul nu achită taxele și impozitele datorate în termenul de 5 luni de la data de 31 martie, dreptul său de a beneficia de indemnizația lunară sau stimulentul de inserție încetează, plata ulterioară a creanțelor neputând conduce la reluarea acordării indemnizației sau a stimulentului de inserție.

Iată așadar că, neplata taxelor locale și  impozitelor de către beneficiarul indemnizației aferentă concediului de creștere a copilului poate ctrage suspendarea acordării acestor drepturi și, în final, poate atrage încetarea plății lor.

Av. Razvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează