fbpx

Contact

Prelungirea valabilității contractelor colective de muncă pe perioada stării de alertă

avocat dreptul muncii contract colectiv de munca CCM

Prelungirea valabilității contractelor colective de muncă pe perioada stării de alertă           

Starea de urgență și starea de alertă ce i-a urmat au impus adoptarea unor reguli  prin care s-au impus unele măsuri în vederea depășirii acestor perioade dificile.

Astfel de reguli au fost instituite și în ceea ce privește dialogul social, pornind de la recomandările de distanțare socială.

În acest sens, prin Legea nr. 55/2020, în cuprinsul art. 20, legiuitorul a prelungit de drept valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă pe perioada stării de alertă precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

 

Ce contracte colective/acorduri colective intră sub incidența acestor dispoziții

 

În lipsa unor prevederi distincte, sunt aplicabile prevederile art. 20 din Legea nr. 55/2020. tuturor contractelor colective ș acordurilor colective a căror valabilitate încetează pe perioada stării de alertă precum și pe o durată de 90 de zile de la momentul încetării acesteia.

Așadar, prelungirea valabilității nu vizează exclusiv contractele colective sau acordurile colective a căror valabilitate încetează pe perioada stării de alertă ci și cele a căror valabilitate încetează în perioada de 90 de zile după încetarea stării de alertă.

Fiind vorba despre o prelungire de drept, ce operează în virtutea legii, nu este necesară întocmirea unui act adițional care să consfințească prelungirea valabilității actului.

Având în vedere că starea de urgență a fost decretată prin Hotărârea de Guvern nr. 394/2020, pentru o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea prelungirii sale, este prematur să stabilim acum data la care va opera încetarea valabilității contractelor/convențiilor colective de muncă.

În ceea ce privește negocierea unor noi contracte colective de muncă sau acte adiționale de prelungire a actualelor contracte/convenții colectiv de muncă orice caz, aceasta va interveni în termen de 45 de zile de la momentul încetării stării de alertă.

Vasiliu Miclea SCA

av. dr. Răzvan Vasiliu

avocat dreptul muncii

 

Prelungirea valbilității contractului colectiv sau a acordului colectiv de muncă

Comments

comments

Apelează