fbpx

Contact

Principalele drepturi si obligatii ale salariatului

Drepturile si obligatiile de munca se stabilesc potrivit legii, prin negocierea contractelor colective de munca si contractelor individuale de munca.

Nu se poate renunta la drepturile care le sunt recunoscute angajatilor prin lege si orice incercare care urmareste renuntarea la drepturi sau limitarea acestora este nula.

 

Principalele drepturi ale salariatului, conform Codului Muncii sunt:

 • dreptul la salarizare pentru munca depusa;
 • dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
 • dreptul la concediu de odihna anual;
 • dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
 • dreptul la demnitate in munca;
 • dreptul la securitate si sanatate in munca;
 • dreptul la acces la formarea profesionala;
 • dreptul la informare si consultare;
 • dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condiţiilor de munca si a mediului de munca;
 • dreptul la protectie in caz de concediere;
 • dreptul la negociere colectiva si individuala;
 • dreptul de a participa la actiuni colective;
 • dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
 • alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

Legat de obligatii, conform legii, angajatul are:

 • obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
 • obligatia de a respecta disciplina muncii;
 • obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
 • obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
 • obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
 • obligatia de a respecta secretul de serviciu;
 • alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

 

 

Sursa: Codul Muncii

Comments

comments

Apelează