fbpx

Contact

Punct de vedere privind continuarea activității până la împlinirea vârstei de 70 de ani

pensionare la 70 de ani

Punct de vedere privind continuarea activității până la împlinirea vârstei de 70 de ani

 

De curând a fost lansat în dezbatere publică un proiect de lege prin care se oferă posibilitatea continuării activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

 

În principiu, atât timp cât legea prevede posibilitatea de a opta pentru continuarea activității, nu obligativitatea, măsura ar putea fi privită ca fiind una în favoarea lucrătorului.

Totuși, nu am cum să nu mă întreb dacă acest proiect de lege a avut la bază și un studiu cu privire la eficiența, productivitatea persoanelor în vârstă de peste 65 de ani. Este binecunoscut faptul că, odată cu trecerea anilor, capacitatea de muncă a unei persoane scade. În mod evident, experiența profesională crește, dar nu cred că există vreun studiu din care să rezulte că acumularea expertizei profesionale compensează diminuarea capacității de muncă.

Așadar, atât timp cât proiectul de lege exprimă numai o intenție a autorului, fără a exista un studiu de impact cu privire la implementarea acestei măsuri, s-ar putea ca o astfel de măsură să conducă la o prejudiciere a angajatorului/instituției publice în care activează lucrătorul.

 

Ca și observație legat de acest proiect, nu am cum să nu remarc faptul că legiuitorul face o diferențiere între lucrătorii din sistemul public și cei din sistemul privat.

Astfel, în cazul persoanelor care desfășoară activități în baza unui contract de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat, ori de o unitate administrativ-teritorială, prelungirea contractului individual de muncă/a raportului de serviciu se face exclusiv în baza solicitării lucrătorului, angajatorul/autoritatea publică neavând opțiunea de a refuza solicitarea.

În schimb, în cazul salariaților din mediul privat, continuarea activității se va putea face numai cu acordul expres al angajatorului.

 

Ceea ce mă îngrijorează însă cu adevărat la acest proiect este situația care a determinat apariția unei astfel de propuneri legislative, respectiv imposibilitatea găsirii forței de muncă tinere, bine pregătită, care să înlocuiască actualii lucrători care ating vârsta de pensionare.

Or, această problemă nu poate fi rezolvată prin majorarea vârstei de pensionare, ci prin legiferarea unui pachet de măsuri mai complex, interministerial, care ar trebui să înceapă cu educația.

 

Răzvan Vasiliu

 

Comments

comments

Apelează