fbpx

Contact

Reținerile din salariu

Curtea Constituțională a constat faptul că reținerile din salariu pentru daune cauzate angajatorului, nu pot fi operate în baza unei decizii de imputare, pronunțându-se în acest sens prin Decizia nr. 649/2022, publicată pe data de 7 februarie 2023 în Monitorul Oficial.

Trebuie precizat faptul că Decizia Curții constituționale vizează neconstituționalitatea prevederilor  art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale, nicidecum prevederi ale Codului muncii.

Trecând peste acest aspect, trebuie remarcat faptul că în materia dreptului muncii, încă din anul 2003 instituția deciziei de imputare nu mai este reglementată. Spre deosebire de actuala reglementare, Codul muncii din 1972 (Legea nr. 10/1972) conferea caracter executoriu deciziei de imputare, acesta fiind și temeiul legal, pentru care, pe perioada de valabilitate a Legii nr. 10/1972, reținerile din salariu puteau fi efectuate numai în temeiul unei decizii de imputare.

Astăzi, Codul muncii (Legea nr. 53/2003), cuprinde prevederi foarte clare cu privire la reținerile din salariu – „Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă” (a se vedea în acest sens dispozițiile art. 169 alin. (2) Codul muncii).

Reținerile din salariu pentru prejudicii cauzate angajatoruluipot fi operate numai în baza unei hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile.

Ceea ce trebuie remarcat este și faptul că prevederile art. 169 alin. (2) Codul muncii reglementează strict și fără excepții, modalitatea prin care se pot face reținerile din salariu, respectiv exclusiv în baza unei hotărâri judecătorești, definitive și revocabile, orice altă posibilitate fiind exclusă.

Este foarte importantă această precizare întrucât, în practică există situații în care angajatorii procedează la rețineri din salariu pentru pagube provocate de salariați, ceea ce, raportat la mențiunile de mai sus, este nelegal.

Nota de constatare și evaluare a prejudiciului

Nici nota de constatare și evaluare a prejudiciului, document reglementat de prevederile art. 254 Codul muncii nu dă dreptul angajatorului să opereze rețineri salariale.

Chiar în cazul în care angajatorul și salariatul care a provocat un prejudiciu angajatorului său semnează o Notă de constatare și evaluare a pagubei, reținerea din salariu nu este permisă, raportat la prevederile art. 169 alin. (2) Codul muncii.

În cazul în care se încheie o astfel de Notă de constatare și evaluare, angajatul va returna de bună-voie contravaloarea prejudiciului recunoscut. În măsura în care salariatul nu va returna de bunăvoie contravaloarea prejudiciului, singura opțiune pentru recuperarea prejudiciului de către angajator este tot prin intermediul instanței de judecată, în acest caz, Nota de constatare și evaluare a prejudiciului putând reprezenta un început de dovadă, în condițiile codului de procedură civilă.

Concluzionând, nicio reținere cu titlul de prejudiciu cauzat de către salariat angajatorului său nu poate fi operată decât în baza unei hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile, orice alt document prin care angajator este împuternicit să facă rețineri din salariu fiind nul.

 

Av. dr. Răzvan Vasiliu

curs legislația muncii

 

Comments

comments

Apelează