fbpx

Contact

Salariaţii firmelor afectate direct sau indirect de războiul din Ucraina, trimişi în şomaj tehnic, vor primi indemnizaţie de 75% din salariul de bază, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Angajaţii firmelor din ţara noastră, afectate direct ori indirect de invazia Ucrainei, care se află în şomaj tehnic din cauza efectelor războiului din Ucraina, vor primi indemnizaţie de 75% din salariul de bază, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform unui proiect de OUG consultat de Economica.net.

Executivul le va acorda această indemnizaţie începând cu data intrării în vigoare a proiectului de OUG. Guvernul a pregătit un proiect de OUG prin care acordă indemnizaţie de 75% din salariul de bază angajaţilor firmelor afectate direct sau indirect de războiul din Ucraina, trimişi de angajatori în şomaj tehnic.

Ce prevede proiectul de OUG, lansat miercuri în transparenţă decizională de Ministerul Muncii:

acordarea unei indemnizații de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021, angajaţilor care au contractele individuale de muncă suspendate temporar din iniţiativa angajatorilor.

Sunt vizaţi de această măsură salariații angajatorilor afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă şi Belarus, precum şi salariaţii angajatorilor supuşi sancţiunilor internaţionale şi care au instituite măsuri restrictive în contextul războiului din Ucraina.

Indemnizația va fi suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se va acorda începând cu data intrării în vigoare a proiectului de ordonanţă de urgență și până la data de 31 decembrie 2022, reiese din proiectul de act normativ. Impozitarea indemnizaţiilor

Indemnizația se acordă şi se calculează proporțional cu numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă sau redusă temporar, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform proiectului de OUG.

Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la articolul 147 alineatul (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare – formularul 112.
Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale antemenţionate este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Pentru indemnizația acordată salariaţilor care muncesc la firme afectate de războiul din Ucraina nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă, se mai arată în proiectul de OUG. Ca să primească banii necesari plăţii indemnizaţiilor, angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că au fost afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de agresiunea militară rusă asupra Ucrainei, la care se anexează balanța de venituri și cheltuieli aferentă lunii pentru care se solicită indemnizația, precum și balanța de venituri și cheltuieli la care se raportează diminuarea, sau, după caz, de copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale, emis de președintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.
Aceste documente se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor enumerate mai sus, astfel: a) într-un cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială, deschis la Trezoreria Statului,la solicitarea angajatorilor supuşi sancţiunilor internaţionale şi care au instituite măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei, cărora Agenţia Naţională de Administrare Fiscală le-a blocat fondurile sau resursele economice;
b) în conturile deschise la instituțiile de credit de către angajatorii care nu se află în situația prevăzută la litera a).

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6535-oug-masuri-protectie-sociala-criza-ucraina-fed-rusa-belarus-23032022

Sursa: www.economica.net

Comments

comments

Apelează