fbpx

Contact

Senatorii resping înăsprirea amenzilor pentru munca nedeclarată și noile reguli pentru angajatori privind contractele de muncă

Senatorii au respins ordonanța prin care Guvernul a stabilit, recent, ca amenda pentru munca nedeclarată să fie aplicată la limita maximă, de 20.000 lei, pentru fiecare persoană depistată fără contract individual de muncă și nu doar în cazurile în care sunt indentificate mai multe persoane în această situație. În acest mod au fost respinse și noi obligații ale angajatorilor privind contractele de muncă. Guvernul a stabilit, în august, prin ordonanță, nou regim sancționator, arătând că măsurile sunt necesare deoarece, în prima jumătate a anului, inspectoratele teritoriale de muncă au sesizat organele de cercetare penală cu privire la 349 de fapte de primire la muncă a unui număr mai mare de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă. Comisia de specialitate a Senatului a întocmit în două rânduri rapoarte de adoptare a ordonanței, cu amendamente, dar nici raportul suplimentar nu a întrunit votul majorității, astfel încât proiectul de lege a fot schimbat și adoptat ca proiect de respingere a ordonanței Guvernului.

Ultimul cuvânt asupra ordonanței îl vor avea însă deputații, care vor lua în discuție proiectul după Senat.

În forma avizată de Guvern, munca nedeclarată reprezintă: a. primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității. b. primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității. c. primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat. d. primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Ordonanța prevede totodată ca noile contracte individuale de muncă să se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activității de către salariat, iar obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul trebuie ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă. Tot anterior începerii activității, contractul individual de muncă va fi înregistrat în registrul general de evidentă a salariaților, care se va transmite inspectoratului teritorial de muncă. Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc.

În sarcina angajatorului va intra nu doar evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, ci și evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență. Regimul amenzilor pentru nerespectarea acestor norme este schimbat semnificativ, astfel încât dacă până recent Codul Muncii prevedea că primirea la muncă a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă este sancționată cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, acum amenda este strict de 20.000 lei pentru fiecare persoană aflată în această situație. ”Impactul stabilirii ca și infracțiune a faptei de a primi la muncă mai mult de 5 persoane fără contract individual de muncă nu a fost cel așteptat, fapt care a generat o privare de efecte a reglementării și o discriminare între angajatorii sancționați contravențional în limita maximă a amenzii reglementată de prevederile art. 260 alin. (1) lit. e), respectiv până la 100.000 lei pentru 5 persoane identificate fără contract de muncă, și angajatorii aflați în situația reglementată de art. 264 alin. (4) care, în urma analizei faptei sub aspect infracțional, sunt sancționați cu o eventuală amendă administrativă, al cărei cuantum este extrem de redus (500 – 1.000 lei)”, arată Guvernul.

Prin urmare este eliminată limita de 5 persoane stabilite în prezent de Codul muncii și fapta este stabilită drept contravenție indiferent de numărul de persoane identificate că prestează muncă nedeclarată. Actul normativ introduce și noi tipuri de amenzi, astfel: – primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; – primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; – primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

În cazul constatării săvârșirii uneia dintre aceste fapte, inspectorul de muncă poate dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat. Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității, inclusiv prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și constituirea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată. Ordonanța mai prevede că primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Sursa: Profit.ro

Comments

comments

Apelează