fbpx

Contact

Stimulentul de insertie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]IMPORTANT: Acest articol contine informatii ce nu mai sunt de actualitate incepand cu data de30.06.2016. Pentru a fi la curent cu modificarile aduse de Legea nr. 66/2016 puteti consulta materialul care trateaza pe larg aceste modificari: http://vasiliumiclea.ro/modificarile-aduse-oug-1112010-privind-concediul-si-indemnizatia-lunara-pentru-cresterea-copiilor/ [/vc_column_text][vc_column_text]

Stimulentul de insertie reprezinta acel ajutor pe care il primeste parintele care renunta la dreptul sau de a beneficia de concediul de crestere si ingrijire a copilului si care isi reia activitatea, realizand venituri supuse impozitarii.

Cine beneficiaza de stimulentul de insertie

De stimulentul de insertie beneficiaza oricare dintre parintii firesti ai copilului care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului obtin venituri supuse impozitarii.

De asemenea, mai pot beneficia de stimulentul de insertie una dintre persoanele care a adoptat copilul, ori careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament sau in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore al copilului.

Perioada pentru care se poate acorda stimulentul de insertie

Aceasta perioada poate sa varieze in functie de tipul de concediu pentru cresterea copilului pentru care a optat solicitantul acordarii stimulentului.

Astfel, pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, daca aceste persoane obtin venituri supuse impozitului inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, stimulentul se acorda pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

Pentru persoanele care au optat pentru concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, daca aceste persoane obtin venituri supuse impozitului, dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, stimulentul se acorda pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre acesta a varstei de 2 ani.

Consider ca in cazul acestei categorii de beneficiari, daca veniturile supuse impozitarii se realizeaza si inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an, stimulentul de insertie se poate acorda numai de la data la care copilul implineste varsta de 1 an, putand fi platit pana la momentul la care copilul implineste varsta de 2 ani.

In cazul persoanelor care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului cu handicap in varsta de pana la 3 ani, acestea pot beneficia de stimulentul de insertie oricand, pe intreaga durata, dar nu mai mult de data la care copilul implineste varsta de 3 ani.

Avantajul de a beneficia de stimulentul de insertie

Pe langa aspectul financiar pe care il presupune stimulentul de insertie, poate principalul avantaj al persoanei beneficiare il reprezinta interdictia de concediere pe perioada in care se acorda acest stimulent.

Astfel, legiuitorul roman a inserat in cuprinsul O.U.G. 111/2010 interdictia expresa de a dispune incetarea raporturilor de munca sau de serviciu pentru salariatul/salariata care beneficiaza de stimulentul de insertie, pe toata perioada acordarii acesteia.

Aceasta interdictie nu se aplica in cazul concedierii determinata de reorganizarea judiciara sau falimentul angajatorului.

Cum se obtine stimulentul de insertie

Stimulentul de insertie se acorda pe baza solicitarii persoanei interesate sa benefcieze de acest drept.

Persoana doritoare are obligatia de a depune o cerere scrisa la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

Cererea de acordare a stimulentului de insertie va trebui in mod obligatoriu sa fie insotita de:

 • copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul;
 • actele doveditoare care sa ateste indeplinirea conditiei privitoare la realizarea veniturilor supuse impozitarii in perioada de 12 luni anterioara nasterii copilului sau a existentei unor situatii asimilate acestei perioade;
 • dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
 • orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Valoarea stimulentului de insertie

Stimulentul de insertie se calculeaza in functie de valoarea indicatorului social de referinta (ISR), a carui valoare este stabilita in prezent la 500 lei.

Suspendarea platii stimulentului de insertie

Suspendarea platii stimulentului de insertie se suspenda incepand cu ziua urmatoarei celei in care se constata ca:

 • beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
 • beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
 • beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
 • beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
 • beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
 • copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
 • beneficiarul a decedat;
 • in situatia in care beneficiarul pierde cetatenia romana sau nu mai are domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei ori nu mai locuieste cu copilul pe teriotoriul Romaniei;
 • se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate;
 • beneficiarul nu isi achita taxele si impozitele locale;
 • beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si solicita concediul pentru cresterea copilului.

Incetarea platii stimulentului de insertie

Stimulentul de insertie nu se mai plateste in urmatoarele situatii:

 • copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
 • beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si nici nu se afla in concediul pentru cresterea copilului;
 • a avut loc decesul copilului.
 • beneficiarul nu si-a achitat taxele si impozitele locale in termenele prevazute de lege.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Comments

comments

Apelează