fbpx

Contact

Suspendarea de drept a contractului individual de muncă pentru rezervistul voluntar

 
Suspendarea de drept a contractului individual de muncă pentru rezervistul voluntar
 

Suspendarea de drept a contractului individual de muncă pentru rezervistul voluntar intervine în situația în care acesta este concentrat sau mobilizat în baza deciziei emise de Ministerul Apărării Naționale, prin intermediul unuia dintre Centrele Militare Județene.
Codul muncii prevede expres și limitativ cazurile în care poate interveni suspendarea de drept a Contractului individual de muncă. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 50 Codul muncii, contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:

a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) carantină;
d) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
e) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
f) forță majoră;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Ceea ce trebuie remarcat este faptul că legiuitorul național a lăsat posibilitatea suplimentării cazurilor în care poate interveni suspendarea de drept a contractului individual de muncă, temeiul suspendării urmând a se regăsi în norme speciale.
Un astfel de caz este și Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, republicată. Potrivit acestei legi, „Angajatorii suspendă raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, cu rezerviștii voluntari şi cu persoanele care au semnat angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (4), pe perioada participării acestora la concentrare/mobilizare, conform contractului, sau la instruirea inițială prevăzută în angajament”.
Așadar, unui salariat căruia i s-a solicitat participarea la concentrare sau mobilizare, contractul individual de muncă urmează să fie suspendat de drept în temeiul dispozițiilor art. 50 lit. i) Codul muncii, raportat la prevederile art. 35 din Legea nr. 270/2015.
Ceea ce trebuie reținut este faptul că angajatorul ia numai act de incidența cazului de suspendare a contractului individual de muncă, urmând să îndeplinească formalismul specific raportării modificărilor survenite.
Astfel, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2) lit. o) din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaţilor, angajatorul este obligat să completeze în REVISAL perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale.
Transmiterea în REVISAL a acestor informații trebuie să aibă loc cel târziu în ziua anterioară datei suspendării, conform dispozițiilor art. 4 alin. (1), lit. e) din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaţilor.

 

av. dr. Răzvan Vasiliu

 

 

 

 

 

pagina principală pagina principală

 

Comments

comments

Apelează