fbpx

Contact

Tardivitatea contestației de încetare a contractului individual de muncă

Prin cererea înregistrată reclamanta a chemat în judecată pe pârâta, solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să dispună anularea deciziei de încetare a contractului său individual de muncă.

Instanța, analizând probele administrate în dosar a constatat tardivitatea formulării contestației, ca urmare a nerespectării termenului prevăzut de art. 211 din Legea nr. 62/2011.

Instanța a reținut faptul că termenul aplicabil în cazul contestațiilor îndreptate împotriva deciziilor privind executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă este cel de 45 de zile de la luarea la cunoștință de către salariat, mai puțin în cazul deciziilor de sancționare disciplinară, pentru care produce efecte dispoziția specială din art. 252 alin. 5 Codul muncii.

Calculând termenul de 45 de zile cu începere din data comunicării, instanța constată că la data înregistrării acțiunii pe rolul tribunalului, reclamanta nu se mai afla de mult înăuntrul termenului legal de contestare a deciziei de încetare a contractului individual de muncă.

Pe cale de consecință, excepția tardivității formulării contestației, invocată de pârâtă, va fi admisă, iar contestația reclamantei va fi respinsă ca tardiv formulată.

 

Hotărârea poate fi accesată aici: Hotărâre tardivitate contestatie.

 

Vasiliu Miclea SCA

 

 

 

Comments

comments

Apelează