fbpx

Contact

Zile libere plătite acordate cu ocazia vaccinării împotriva COVOD – 19

Persoanele interesate pot beneficia de zile libere plătite pentru vaccinarea impotriva COVID – 19, potrivit dispozițiilor legale.

Beneficiarii zilelor libere plătite

Legea nr. 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicată în în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 26 iulie 2021.

Prin această lege, se instituie posibilitatea persoanelor care se vaccinează împotriva COVID – 19 de a beneficia de o zi liberă plătită, pentru fiecare doză de vaccin administrată.

De prevederile Legii nr. 221/2021 beneficiază:

 • angajaţii din sistemul public şi privat;
 • elevii şi studenţii;
 • cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti.

Categorii de zile libere plătite ce se pot acorda

Din interpretarea textelor Legii 221/2021, sunt două categorii de zile libere ce se pot acorda, astfel:

 • zile libere plătite pentru fiecare doză de vaccin administrat angajatului, elevului sau studentului, cadrelor militare, soldatului
 • zile libere plătite acordate pentru însoțirea la vaccinare a unui minor sau a unei persoane cu dizabilități .

Obligativitatea acordării zilelor libere plătite

Acordarea efectivă a zilelor libere plătite, se face de către angajator numai la cererea salariatului care se vaccinează sau care însoțește minorul sau persoana cu dizabilități care se vaccinează.

Acordarea efectivă a zilelor libere plătite

Persoana care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază de o zi liberă plătită pentru fiecare doză de vaccin efectuată, dar acordarea acestei zile nu trebuie neapărat să coincidă cu ziua efectuării dozei.

Singura excepție, când acordarea zilei libere trebuie să coincidă cu data vaccinării vizează părintele sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum şi al persoanei cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani. Practic, aceste persoane nu vor beneficia de zi liberă pentru vaccin ci pentru a însoți minorul sau persoana cu dizabilități la vaccinare.
Așadar numai părintele sau reprezentantul legal al acestor categorii vor beneficia de ziua liberă la data vaccinării. Cumva, această soluție este una logică pentru că ziua liberă este destinată însoțirii copilului sau persoanei cu dizabilități la centrul de vaccinare.

Angajații care nu se încadrează în categoriile expuse mai sus (părinți sau reprezentant legal care însoțesc la vaccinare minorul sau persoana cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani) au obligaţia de a informa angajatorul cu privire la opţiunile de programare a zilelor libere pe care urmează să le solicite. Pe baza acestor opțiuni, angajatorul va alege data la care va acorda ziua liberă, astfel încât activitatea societății să nu fie afectată.

Rezultă așadar că datele la care se acordă zile libere pentru vaccinarea impotriva COVID – 19 se stabilesc de comun acord.

Condiții de acordare a zilei libere plătite

Ceea ce trebuie reținut de la bun început este faptul că dispoziţiile Legii nr. 221/2021 nu se aplică persoanele vaccinate la locul de muncă prin grija angajatorului. O astfel de prevedere va conduce, cel mai probabil, la o scădere drastică a lucrătorilor care vor dori să se vaccineze la locul de muncă, preferând să se adreseze în schimb, centrelor de vaccinare organziate de către autoritățile publice.

Pentru a beneficia de zilele libere acordate cu ocazia vaccinării anticovid – 19, beneficiarii trebuie să:

 • solicite acordarea zilelor libere;
 • indice intervalul sau datele la care se dorește să se beneficieze de zilele libere;
 • prezinte angajatorului, în prima zi lucrătoare după vaccinare adeverinţa eliberată potrivit legii.

Suplimentar, persoanele care însoțesc la vaccinare un minor sau o persoană cu dizabilități vor trebui să prezinte, pe lângă adeverinţa de vaccinare şi o declaraţiei pe propria răspundere a celuilalt părinte sau a reprezentantului legal, potrivit căreia acesta nu a solicitat şi nu va solicita zile libere pentru însoţirea la efectuarea vaccinului a copilului cu vârsta sub 18 ani, respectiv a persoanei cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani.

În cazul familiilor monoparentale, în declaraţia pe propria răspundere se va menţiona faptul că părintele solicitant se află într-una dintre următoarele situații, reglementate de Legea nr. 227/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei:

 1. este necăsătorită;
 2. este văduvă;
 3. este divorţată;
 4. are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
 5. are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 6. nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 1 – 5;
 7. a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 1 – 3.

 

Intrarea în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 221/2021

Unul dintre principiile care guvernează legea civilă este neretroactivitatea normelor civile.  Astfel, potrivit dispozițiilor alin. (1) al art. 6 din Codul civil, „Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă”.

Așadar, persoanele vaccinate anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 221/2021 nu vor beneficia de ziua liberă acordată în vederea vaccinării.

Legat de data intrării în vigoare a Legii nr. 221/2021, aceasta își va produce efectele după 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Astfel, conform prevederilor art. 12 alin. (1) ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative –  republicată, „Legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, şi expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare”.

Cum Legea nr. 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 26 iulie 2021, rezultă că va intra în vigoare la data de 29.07.2021.

Cu alte cuvinte, numai persoanele vaccinate începând cu data de 29.07.2021 vor beneficia de prevederile Legii nr. 221/2021 prin care se acordă o zi liberă plătită pentru vaccinarea împotriva COVID-19.

 

Nu în ultimul rând, încurajăm persoanele să se informeze din surse oficiale, credibile.

 

Vasiliu Miclea SCA

av. dr. Răzvan Vasiliu

 

 

 

 

 

 

 

curs legislația muncii

Comments

comments

Apelează