fbpx

Contact

Codul muncii s-a modificat

icon

Prin O.U.G. nr. 26/16.04.2019 privind modificarea și completarea unor acte normative, Codul muncii a fost completat cu un nou articol care reglementează concediul de odihnă suplimentar pentru salariatele care urmează o procedură de fertilizare „in vitro”.

Astfel, o zi de concediu suplimentar de odihnă e acordă de către angajator în mod obligatoriu la data  efectuării puncţiei ovariene, iar alte două zile de concediu de odihnă suplimentar se acordă  începând cu data efectuării embriotransferului.
Acordarea zilelor de concediu de odihnă suplimentare se face de către angajator, pe baza cererii salariatei la care trebuie anexate documente medicale (scrisoare medicală) care să dovedească situația de fapt.

Aceste zile de concediu de odihnă se acordă suplimentar față de zilele de concediu de odihnă menționate în cuprinsul Contractului individual de muncă sau în Contractul colectiv de muncă aplicabil.

„Art. 147 1
(1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare «in vitro» beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:
a) 1 zi la data efectuării puncţiei ovariene;
b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.
(2) Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) va fi însoţită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condiţiile legii.

Trebuie observat și faptul că, acest tip de concediu suplimentar se acordă o singură dată pe an, indiferent de numărul procedurilor de fertilizare în vitro care se efectuează pe această perioadă de timp.

Av. Răzvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează