fbpx

Contact

Angajații din sectorul public ar putea fi rechemați din concediul de odihnă sau ar putea fi obligați să intre în concediul de odihnă în perioada stării de urgență

icon

Una dintre prevederile care se regăsesc în cuprinsul Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României vizează efectuarea concediului de odihnă.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 54 din acest decret,

Pe durata stării de urgență, în funcție de specificul activității și de nevoi, pentru personalul din sectorul public, angajatorul:
a) poate dispune unilateral întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și pentru formare profesională ale personalului angajat și reluarea activității;
b) poate dispune unilateral sau aproba efectuarea totală/parțială a concediului de odihnă sau de odihnă suplimentar al personalului angajat.

Prin aceste dispoziții se instituie posibilitatea angajatorului de a dispune în mod unilateral fie întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, a concediilor fără plată, de studii și pentru formare profesională ale personalului angajat și reluarea activității, fie efectuarea totală/parțială a concediului de odihnă sau de odihnă suplimentar al personalului angajat.

Practic, prin aceste dispoziții se derogă de la dispozițiile Codului muncii, art. 148, care prevăd că efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei planificări (colective sau individuale) întocmite cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților ori cu consultarea salariatului, după caz.

Practic, prin Decretul prezidențial a fost eliminată temporar, pe perioada stării de urgență, obligativitatea consultării cu privire la plnificarea concediului, angajatorul putând dispune în mod unilateral atât planificarea și efectuare concediului cât și întreruperea sa.

Legat de acest aspect, mă simt dator să atrag atenția asupra a două chestiuni:

  1. Dispozițiile art. 54 din Decretul Prezidențial nu vizează toți bugetarii ci numai personalul angajat cu contract individual de muncă.
  2. În măsura în care angajatorul decide în mod unilateral întreruperea concediului de odihnă, acesta va fi obligat să  suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
av. dr. Răzvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează