fbpx

Contact

Decizie la nivel UE: Cum pot pierde angajații dreptul la concediul de odihnă și indemnizația aferentă

Un angajat nu își poate pierde în mod automat dreptul dobândit la concediu anual plătit pentru că nu a solicitat concediu. În schimb, dacă angajatorul dovedește că lucrătorul s-a abținut în mod deliberat și în deplină cunoștință de cauză să își ia concediul anual plătit după ce i s-a oferit posibilitatea să își exercite în mod efectiv dreptul la concediu, angajatul își poate pierde acest drept și, în cazul încetării raportului de muncă, poate pierde și indemnizația financiară corespunzătoare concediului neefectuat. Aceasta este interpretarea dată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene dreptului comunitar, plecând de la două cazuri din domeniul relațiilor de muncă, pe care a fost solicitată să le lămurească pentru instanțele din Germania. Un prim caz îl vizează pe un cetățean german care a efectuat un stagiu plătit de pregătire profesională în domeniul juridic desfășurat pe lângă Landul Berlin. În ultimele luni ale acestui stagiu, el s-a abținut de la efectuarea concediului anual plătit. După încheierea stagiului, acesta a solicitat o indemnizație financiară pentru zilele de concediu neefectuat, cerere respinsă de Land. Cetățeanul german a contestat atunci acest refuz în fața instanțelor administrative din țara sa.

Un al doilea caz îl privește pe un fost angajat al Institutului Max-Planck (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften), unul dintre cele mai cunoscute institute de cercetare din Europa. Cu aproximativ două luni înainte de încetarea raportului său de muncă, institutul l-a invitat pe fostul său angajat să efectueze concediul restant, fără să îi impună însă perioade stabilite. Angajatul a efectuat numai două zile de concediu și a solicitat plata unei indemnizații pentru zilele de concediu neefectuate, dar Max-Planck-Gesellschaft a refuzat.

Curtea de Justiție a fost solicitată de instanțele germane să interpreteze, în această privință, dreptul Uniunii potrivit căruia dreptul oricărui lucrător la concediu anual plătit de cel puțin patru săptămâni nu poate fi înlocuit printr-o indemnizație financiară decât în cazul încetării raportului de muncă. Prin hotărârile pronunțate, Curtea de Justiție arată că dreptul Uniunii se opune ca un lucrător să își piardă în mod automat zilele de concediu anual plătit la care avea dreptul precum și, în mod corelativ, dreptul la o indemnizație financiară în cazul concediului neefectuat, doar pentru faptul că nu a solicitat concediu înaintea încetării raportului de muncă. Curtea subliniază că drepturile respective nu se pot stinge decât dacă lucrătorului i s-a oferit efectiv posibilitatea decătre angajator, în special printr-o informare corespunzătoare din partea acestuia din urmă, de a efectua zilele de concediu în cauză în timp util, aspect care trebuie dovedit de angajator. În cazul în care angajatorul este în măsură să facă dovada, care îi revine în această privință, că lucrătorul s-a abținut în mod deliberat și în deplină cunoștință de cauză să își efectueze concediul anual plătit după ce i s-a oferit posibilitatea de a-și exercita în mod efectiv dreptul la acesta, dreptul Uniunii nu se opune pierderii dreptului respectiv și nici, în cazul încetării raportului de muncă, lipsei corelative a unei indemnizații financiare pentru concediul anual plătit neefectuat.

CJUE mai arată că dreptul comunitar nu încurajează lucrătorul să se abțină în mod deliberat de la efectuarea concediului anual plătit pentru a-și majora remunerația la încetarea raportului de muncă. Obiectivele urmărite prin instituirea dreptului la concediu anual plătit țin de necesitatea de a garanta lucrătorului beneficiul unui repaus efectiv, învederea protecției eficiente a securității și a sănătății sale, subliniază instanța europeană. Tot în domeniul relațiilor de muncă, CJUE a mai stabilit că moștenitorii unui lucrător decedat pot solicita fostului angajator al acestuia o indemnizație financiară pentru concediul anual plătit neefectuat de acest lucrător. Astfel, dreptul lucrătorului decedat la o indemnizație financiară pentru concediul neefectuat este transmisibil pe cale succesorală moștenitorilor săi.

Sursa: Profit.ro

Comments

comments

Apelează