fbpx

Contact

Stimulentul de insertie

IMPORTANT: Acest articol contine unele informatii care nu mai sunt de actualitate incepand cu data de30.06.2016. Pentru a fi la curent cu modificarile aduse de Legea nr. 66/2016 puteti consulta materialul care trateaza pe larg aceste modificari: http://vasiliumiclea.ro/modificarile-aduse-oug-1112010-privind-concediul-si-indemnizatia-lunara-pentru-cresterea-copiilor/

 

Indiferent de concediul de crestere a copilului pentru care a optat unul dintre parinti, acesta are dreptul sa primeasca un stimulent numai in masura in care obtine venituri supuse impozitului, indiferent daca este vorba de venituri rezultate din salarii, din activitati independente sau din activitati agricole.

In functie de durata concediului de crestere a copilului pentru care s-a optat parintele, se pot distinge doua situatii de acordare a stimulentului.

Astfel, parintele care a optat pentru concediul de crestere a copilului in varsta de pana la 1 an, in situatia in care obtine venituri impozabile inainte ca minorul sa implineasca varsta de 1 an, la cerere, va beneficia de stimulentul de insertie.

Acest stimulent va fi acordat parintelui beneficiar care renunta la concediul de crestere a copilului, de la data depunerii cererii si pana la data la care copilul implineste varsta de 2 ani.

Parintele care a optat pentru concediul de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani, are dreptul sa primeasca stimulentul de insertie in situatia in care realizeaza venituri supuse impozitarii, de la data la care copilul implineste varsta de 1 ani si pana cand implineste varsta de 2 ani.

In situatia in care parintele care a optat pentru concediul de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani realizeaza venituri supuse impozitarii mai inainte ca minorul sa implineasca varsta de 1 an, nu va putea solicita plata stimulentului decat de la data la care copilul implineste varsta de 1 an.

In cazul copilului cu handicap, stimulentul se acorda parintelui indreptatit, pana la implinirea varstei de 3 ani de catre copil.

Pentru a primi stimulentul de insertie este necesar ca parintele care a beneficiat de concediul de crestere a copilului sa depuna o cerere de acordare a stimulentului la primaria comunei, orasului, municipiului sau sectoarelor in cazul Municipiului Bucuresti, aflate in raza domiciliului sau resedintei solicitantului.

Dosarul depus odata cu solicitarea de acordare a stimulentului de insertie va cuprinde in mod obligatoriu:

  • copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeşte documentele;
  • actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul;
  • actele doveditoare care sa ateste faptul ca anterior datei nasterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, activitati independente sau din activitati agricole, precum si perioada de concediu de crestere a copilului pentru care parintele a optat;
  • dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
  • dovada privind suspendarea activitaţii pentru perioada in care se solicita concediul pentru creşterea copilului;
  • orice alte documente care sa ateste indeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Atentie, lucratorii acestor institutii au obligatia de a primi documentele depuse de solicitanti si de a le transmite institutiilor abilitate. In niciun caz acesti functionari nu se pot pronunta cu privire la temeinicia sau legalitatea solicitarii, neavand o astfel de competenta, rolul lor fiind numai acela de centralizare si transmitere a dosarelor catre agentiile de prestatii sociale judetene sau a Municipiului Bucuresti.

Transmiterea dosarelor depuse se face lunar, pe data de 5 a lunii urmatoare catre agentia de prestatii sociale competente sa solutioneze dosarul, singura institutie abilitata sa se pronunte cu privire la solicitarea parintelui care doreste sa beneficieze de stimulentul de insertie.

Solicitarile parintilor privitoare la acordarea indemnizatiei se solutioneaza intotdeauna prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la agentia teritoriala competenta, Directorul executiv al institutiei fiind persoana abilitata sa emita deciziile.

Decizia Directorului executiv se comunica parintelui in termen de 5 zile  lucratoare de la data emiterii.

Atentie: in toate situatiile, Agentia pentru prestatii sociale are obligatia de a emite si comunica deciziile prin care s-a dispus admiterea sau respingerea solicitarii, dificultatile financiare ale institutiei neputand constitui un temei suficient pentru a nu comunica decizia luata pentru fiecare solicitare in parte.

Emiterea si comunicare deciziei de admitere sau respingere a solicitarii prezinta un interes practic intrucat persoana careia i s-a refuzat dreptul de a beneficia de stimulentul de insertie are posibilitatea de a contesta decizia luata, caz in care este necesar sa fie in posesia actului prin care s-a dispus respingerea solicitarii.

Stimulentul pe care il primeste parintele indreptatit este stabilit la valoarea Indicatorului social de referinta, care in prezent valoreaza 500 lei.

 

Av. Razvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează